Internt möte Nätverk för KI:s alla handläggare inom UN och PN (programhandläggare, handläggare för nämnder och råd, antagning, ekonomi etc)

2022-09-15 13:00 - 15:00 Add to iCal

Välkommen till terminens första möte inom nätverket för handläggare inom utbildningsnämnder och programnämder och programhandläggare med olika uppgifter.

Dagordning
13.00 Välkomna
13.05 Kursplaner nya anvisningar
13.15 Kurstillfällen
14.30 Stöd i beslutsärenden
14.40 Tillgodoräknanden
13.45 Paus
14.00 Aktuella frågor
14.00 Medarbetarwebben
15.00 Avslut

Hör av dig om du har andra frågor du vill ta upp.

Dekorativ bild
Nätverkande Foto: Getty Images

Kontakt