Internt möte Tema-möte Tillgodoräknande (TG)

2024-06-13 13:00 - 14:30 Add to iCal
Online
En bild på två händer med var sin pusselbit
Pusselbitar Foto: Pixabay

Syftet är att ge uppdaterad information om KI:s tillgodoräknandeordning och handläggning av ärenden, samt att fånga upp frågor.
Resultatet av arbetet med reviderad tillgodoräknandeordningen redovisas.
Examensgruppen deltar och berättar om hur tillgodoräknande hanteras i examensbevisen.

Målgrupp är alla som arbetar med tillgodoräknande av utbildning på grundnivå och avancerad nivå, exempelvis PD, GUA, kursansvariga, examinatorer, programhandläggare och utbildningsadministratörer. 

Mejla cecilia.forssman@ki.se för att få tillgång till länken till mötet. 

Dagordning 

13.00 Välkomna

13.05 KI:s tillgodoräknandeordning

13.35 Handläggning av TG

13.45 Paus  

13.55 Tillgodoräknande i examensbevis

14.10 Frågor  

14.30 Avslut  

 

Tema-mötet arrangeras av UFS/Gemensamt verksamhetsstöd.

Frida Engman, handläggare systematiskt arbetsmiljöarbete och  

Cecilia Forssman, Samordnare studievägledning och administrativa processer

Kontakt

Cecilia Forssman Samordnare