Internt möte Institutionsråd - mötet hålls online och är öppet för alla vid MMK

2023-11-07 14:00 Add to iCal
Online Zoom

MMK:s Institutionsråd sammankallas två gånger/termin. Förutom ordinarie sammansättning är alla övriga medarbetare vid MMK inbjudna att delta i diskussionerna.

Mötet kommer att hållas online, via Zoom

MMK:s Institutionsråd

Zoom-länk - inloggning i Zoom med KI-ID krävs
(sign in via SSO with e-mail: ki-se.zoom.us)

Zoom-länk uppdateras innan mötet!

Kontakt