Internt möte Möte med KI:s nätverk för utbildningsadministratörer 221005

2022-10-05 13:00 - 15:00 Add to iCal
Online https://ki-se.zoom.us/j/69598087921

Nätverket för KI:s utbildningsadministratörer ska förenkla och strömlinjeforma administration kring utbildning, i viss mån ge kompetensutveckling för administratörer, förmedla information om utveckling och nyheter på området, vara ett forum för gemensamma frågor och en plattform för samarbete.

Dekorativ bild.
Hållbar relevans är en av fem nyckelkomponenter i kompassen. Foto: Getty Images.

Varmt välkommen till terminens första möte för KI:s utbildningsadministratörer.

digitalt onsdag 5 oktober kl 13-15.

Återkommer med dagordning för mötet.

Kontakt