Internt möte Möte med KI:s nätverk för utbildningsadministratörer 221005

2022-10-05 13:00 - 15:00 Add to iCal
Online https://ki-se.zoom.us/j/69598087921

Nätverket för KI:s utbildningsadministratörer ska förenkla och strömlinjeforma administration kring utbildning, i viss mån ge kompetensutveckling för administratörer, förmedla information om utveckling och nyheter på området, vara ett forum för gemensamma frågor och en plattform för samarbete.

Dekorativ bild.
Hållbar relevans är en av fem nyckelkomponenter i kompassen. Foto: Getty Images.

Varmt välkommen till terminens första möte för KI:s utbildningsadministratörer.

När onsdag 5 oktober kl 13-15.

Var Digitalt i zoom enligt länk ovan

Dagordning

13.00 Välkomna Cecilia Forssman

13.05 Terminsstart Vad har funkat bra mindre bra, alla deltagare 

13.25 Tentamenssamordning Lina Liljegren, UFS

13.45 Stöd för Inspera-tentamen hos institutioner Andrew Maunder, UoL

14.00 Paus

14.15 Aktuella frågor, Marie-Louice Isaksson UF, avdelningschef

14.40 Fråga: Fotografering av klasser 

14.50 Webben: Studieadministrativa regler

15.00 Avslut

Kontakt