Föreläsningar och seminarier LIME talks: "Från frustration till engagemang – läkares perspektiv i det patientnära utvecklingsarbetet"

2022-05-18 15:30 - 16:30 Add to iCal
Online Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/67003281692
LIME talks


Välkommen till LIME Talks med expertpanel och efterföljande samtal.

Anslut via Zoom

Använd Zoom-länk: https://ki-se.zoom.us/j/67003281692

Läkare har en avgörande betydelse för sjukvårdens utveckling samt en ledande roll i vardagen, men saknas ofta i de sammanhang där beslut fattas som påverkar kvaliteten på den vård som ges. Deras perspektiv är lika angelägna som sjuksköterskors och andras i vårdens patientnära utvecklingsarbete, men viktig kunskap tycks gå förlorad.

Vilka hinder finns för läkares engagemang i det patientnära utvecklingsarbetet och vad krävs för att frigöra energin i läkares engagemang?

I panelen:

Mats Brommels, läkare, professor emeritus, grundare av MMC, KI

Fredrik Bååthe, PhD, gästforskare LEFO (Legeforskningsinstituttet) och ISM (Institutet för stressmedicin)

Ylva Pernow, chefsläkare, docent och tf kvalitets- och patientsäkerhetsdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset

Mairi Savage, PhD, anknuten forskare MMC, LIME

Moderator:

Christer Sandahl, psykolog, professor emeritus vid MMC, LIME, KI

Kontakt

Christer Sandahl Professor Emeritus/Emerita