Föreläsningar och seminarier ISP seminarium vid MMK

2021-12-08 15:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Online via Zoom

Forskarutbildningsnämnden (FUN) vid MMK har möten cirka en gång per månad under terminen. Vid mötet presenteras den individuella studieplanen (ISP) muntligt och på engelska av doktoranden.

Erik Braatz

Perfusion and surgical management in patients with thoracic aortic disease

Subhash Srivastava

Nya aspekter i bilddiagnostik och i DT-styrda biopsier hos sarkompatienter

Kontakt