Föreläsningar och seminarier ISP-seminarium Sofa Svärding

2024-08-30 12:00 - 13:00 Add to iCal
Danderyds sjukhus Entrévägen 2, målpunkt J, plan 5, seminarierum Dens

Distal Radius Fractures: Focus on Patient Reported Outcomes, Mobilization and the Role of Artificial Intelligence in Research Analysis.

Kontakt

Sofia Svärding Doktorand