Disputationer Disputation - Yun-Han Wang

2022-05-24 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Zoom - Rolf Luft centrum L1 00 Anna Steckséns Gata 53.

Pharmacoepidemiological studies of proton pump inhibitor use in the pediatric population.

Zoom länk:

https://ki-se.zoom.us/j/66424294139

Meeting ID: 664 2429 4139

Huvudhandledare:

Björn Pasternak
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, Avdelningen för Klinisk epidemiologi.

Opponent: 

Professor Morten Andersen
University of Copenhagen , Department of Drug Design and Pharmacology, Translational Pharmacology.

Betygsnämnd:  

Professor Björn Wettermark
Uppsala University, Department of Pharmacy, Drug Epidemiology.

Lecturer Estelle Naumburg
Umeå University,  Department of Clinical Sciences, Unit of Pediatrics. 

Docent Jenny Kindblom 
University of Gothenburg, Department of Internal Medicine and Clinical Nutrition. 

Bihandledare:

Professor Jonas F. Ludvigsson
Karolinska Institutet, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics.

Doctor Henrik Svanström
Karolinska Institutet, Department of Medicine, Solna, Division of Clinical Epidemiology.