Disputationer Disputation: Marie Dahlberg

2024-04-26 9:00 Add to iCal
Hybrid Plats: Online och Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6, Campus Solna Online: Anslut till eventet

Supportive resources for self-care and informal care: Uncovering the role of patient-driven innovations

Titel

"Supportive resources for self-care and informal care: Uncovering the role of patient-driven innovations"

Författare

Marie Dahlberg, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Opponent

Sofia Kjellström, Professor, Professor Kvalitetsförbättring och Ledarskap, Avdelningen för kvalitetsförbättring och ledarskap, Hälsohögskolan, Jönköping University

Huvudhandledare

Carolina Wannheden, Docent, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Co-supervisors

Ami Bylund, PhD, Sophiahemmets Högskola & Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Petter Gustavsson, Professor, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Teresa Herlestam, ASIH Aleris och RCC Stockholm-Gotland 

Betygsnämnd

Anette Alvariza, Professor, Institutionen för vårdvetenskap, Palliativt forskningscentrum, Marie Cederschiöld högskola

Susanne Guidetti, Professor, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

Axel Wolf, Professor, Centrum för Personcentrerad vård (GPCC), Göteborgs universitet

Ordförande

Henna Hasson, Professor, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Anslut till Zoommöte

Mötes-ID: 690 3755 0836, Lösen: 129106

Kontakt

Profile image

Marie Dahlberg

Anknuten till Forskning