Disputationer Disputation - Susanne Rysz

2022-05-20 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Torsten Gordh Auditorium, Norrbacka S2:02

Pathohysiology in critically ill COVID-19 patients

Zoom länk:

https://ki-se.zoom.us/j/68438602242

Huvudhandledare:

Therese Djärv
Karolinska Institutet, Department of Medicine, Solna.

Opponent:

Robert Frithiof
Uppsala University, Department of Surgical Sciences, Division of Anaesthesiology and Intensive Care. 

Bihandledare: 

Malin Jonsson Fagerlund
Karolinska Institutet, Department of Physiology and Pharmacology Section for Anesthesiology and Intensive Care Medicine.

Per Nordberg
Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset.

Johan Lundberg

Betygsnämnd:

Soo Aleman
Karolinska Institutet, Department of Medicine, Huddinge.

Michael Haney
Umeå University, Department of Surgical and Perioperative Sciences Division of Anesthesiology and Intensive Care medicine.

Michael Hultström
Associate Professor Uppsala University Department of Medical Cell biology Division of Physiology.