Disputationer Disputation: Richard Shore

2022-06-10 9:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Konferensrum B 64

Sex hormones in gastric mucosal physiology and the development of oesophageal, gastric and colorectal adenocarcinoma

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/67783449820 

Huvudhandledare

Docent Mats Lindblad
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik – CLINTEC
Enheten för kirurgi

Bihandledare

MD Ph.D Håkan Björne
Karolinska Institutet
Institutionen för fysiologi och farmakologi
Avdelningen för anestesiologi och intensivvård   

Fakultetsopponent

Professor Tom Mala
Oslo universitet
Institutionen för gastrointestinal kirurgi

Betygsnämnd

Docent Eva Szabo 
Örebro universitet, 
Institutionen för medicinska vetenskaper

Docent Per Nilsson
Karolinska Institutet
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Docent Anna Lantz
Karolinska Institutet
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Kontakt