Föreläsningar och seminarier Decoding the mode of action of tumor immunotherapies

2022-12-15 15:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Rum J3:04, Bioclinicum, entréplan.

The Karolinska Immunology Seminar Series (KiSS): med Philippe Bousso, Institut Pasteur, France.

Detta är ett seminarium i the Karolinska Immunology Seminar Series (KiSS). Syftet med serien är att sammanför dem som är intresserade av immunologi vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset genom att bjuda in framstående talare vars arbete är av allmänt intresse för alla som vill följa aktuella trender inom immunologi.

Föreläsare:

Professor Philippe Bousso, Institut Pasteur, France.
Läs mer om Bousso Lab.

Anmälan:

Ingen anmälan krävs, men för att få ytterligare information om seminarierna, Zoom-länkar etc ber vi dig följa KiiMs e-postlista. Anmäl dig till KiiMs e-postlista.

Språk:

Seminariet hålls på engelska.

Kontakt

Taras Kreslavskiy Senior Forskare