Föreläsningar och seminarier Tertiary Lymphoïd Structures and B cells in the immunotherapy response

2024-05-30 15:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Rum J3:04, Bioclinicum ground floor

Karolinska Immunology Seminar Series (KiSS): med Catherine Sautès-Fridman Sorbonne University, University Paris Cité, France.

Detta är ett seminarium i the Karolinska Immunology Seminar Series (KiSS). Syftet med serien är att sammanför dem som är intresserade av immunologi vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset genom att bjuda in framstående talare vars arbete är av allmänt intresse för alla som vill följa aktuella trender inom immunologi.

Föreläsare:

Catherine Sautès-Fridman Sorbonne University, University Paris Cité, France.

Anmälan:

Ingen anmälan krävs, men för att få ytterligare information om seminarierna, Zoom-länkar etc ber vi dig följa KiiMs e-postlista. Anmäl dig till KiiMs e-postlista.

Språk:

Seminariet hålls på engelska.

Kontakt

Taras Kreslavskiy Senior Forskare