Föreläsningar och seminarier Astrid Lecture with Jon Konradsen

2022-06-15 12:45 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Ledningsrummet C4-NKS

Prediction and prevention of childhood asthma. From molecular diagnostics to intervention