Publicerad: 2023-02-15 13:34 | Uppdaterad: 2023-05-03 09:03

Folkhälsospecialist i Uganda kan hjälpa fler tack vare KI:s utbildning i innovation

Då folkhälsospecialisten Harriet Nakigozi upptäckte utbildningen ”Managing innovation for sustainable health” så var hon mitt i sin forskarutbildning. Trots det skickade hon in en ansökan. Snart visade det sig vara helt rätt beslut då de båda utbildningarna korsbefruktade varandra.

Harriet Nakigozi
Harriet Nakigozi, folkhälsospecialist (Public Health Laboratory Specialist) från Uganda. Foto: Privat

Utbildningen ”Managing innovation for sustainable health” riktar sig till chefer inom hälsosektorn i Demokratiska republiken Kongo, Uganda och Somalia. 

– När jag läste om utbildningen förstod jag att den låg i linje med min karriär. Utbildningsprogrammet hade fokus på bland annat Agenda 2030, hållbar hälsa, innovation och ökad samverkan – samtliga är områden som intresserar mig, säger Harriet Nakigozi.

Samordnar landets 1000 labb

Nu arbetar hon som folkhälsospecialist (Public Health Laboratory Specialist) vid det statliga National Health Laboratory and Diagnostic Services i huvudstaden Kampala, Uganda. En av hennes arbetsuppgifter är att utveckla stödprogram för att samordna arbetet vid landets cirka 1000 lokala labb och provtagningsenheter. 

– Vi erbjuder kompletterande tester och uppföljningar samt samordnar utbildning för anställda på nationell, regional och lokal nivå. 

Den flesta dagar arbetar hon på kontoret med kollegorna men vissa dagar gör hon även studiebesök vid lokala laboratorier. 

– Jag älskar att arbeta i fält! Det ger mig möjligheten att lära känna nya människor och ta del av deras berättelser och erfarenheter. Framförallt får man själv se verksamheterna vilket gör det lättare att veta om de har tillräckliga resurser för att bedriva sitt arbete, säger Harriet Nakigozi.

Harriet Nakigozi
Harriet Nakigozi, på sitt jobb vid det statliga National Health Laboratory and Diagnostic Services i huvudstaden Kampala, Uganda. Foto: Privat

Utbildningen låste upp en potential

Hon tog sin kandidatexamen inom biomedicinsk laboratorievetenskap vid Makerere University och fortsatte med en magisterexamen i samma ämne med fokus på ledarskap. När hon upptäckte utbildningen ”Managing innovation for sustainable health” hade hon precis påbörjat sin forskarutbildning.

–  Det var lätt att förstå vilken nytta jag kunde ha av den i min kommande roll som ledare. Så trots att jag var mitt i min forskarutbildning så ansökte jag och blev antagen på mina tidigare meriter. 

I efterhand visade det sig vara ett mycket bra beslut, menar hon. 

– Utbildningen gav mig en större insikt och förståelse för vad jag behövde lära mig mer om. Den låste upp en potential som bidrog till att jag kunde slutföra mitt doktorandarbete snabbare. 

Stärkt förmåga till innovativ problemlösning

När hon ser tillbaka så ökade programmet hennes kunskap inom flera områden. Utbildningen lägger särskild vikt vid begreppet hållbar hälsa och hur arbetet med hållbar hälsa kan utvecklas i linje med Agenda 2030. 

– Visst hade jag kommit i kontakt med Agenda 2030 tidigare men det var fortfarande rätt nytt för mig. Nu kunde jag fördjupa mina kunskaper om FN:s globala mål vilket har gett mig en skjuts i karriären. 

Utbildningen förmedlar också verktyg och metoder för att sprida och implementera beprövade metoder för att främja hälsa och evidensbaserad praxis. Det har hon haft nytta av i starten av ett nationellt ledarskapsprogram för laboratorieanställda i Uganda. 

– Min uppgift har varit att bidra till läroplanen för programmet som kommer att starta under 2023 inom ramen för Uganda Institute of Public Health. 

Samtidigt gav utbildningen ”Managing innovation for sustainable health” nya kunskaper inom innovation och innovationsledning. 

– Det har stärkt min förmåga till innovativ problemlösning och är något som jag har daglig nytta av i mitt arbete. Det är viktigt att stanna upp inför varje uppgift för att tänka efter vilken som är den bästa vägen till en lösning. 

Harriet Nakigozi på konferens
Harriet Nakigozi på konferens Foto: Privat

Delar med sig av kunskapen som mentor till unga kvinnor

Hon beskriver sig själv som mycket ambitiös samtidigt som hon är mån om att hennes kunskaper ska komma fler till del. Efter utbildningen har hon engagerat sig i olika satsningar för att hjälpa flickor genom skolan och för att stötta unga kvinnor i deras professionella utveckling. 

– Trots att jag förlorade mina föräldrar tidigt så har jag utvecklat en förmåga att se positivt på framtiden. Och jag vill dela med mig av den drivkraften, särskilt till unga kvinnor, så att de inser att det är möjligt att påverka sin framtid.

Hon har även varit aktiv för att öka kunskapen om traditionella läkemetoder och naturläkemedel, särskilt under covid-pandemin. Som redaktör vid flera tidningar i Uganda, bland andra New Vision, följer hon vetenskapliga publiceringar för att öka kunskapen om sjukdomar som diabetes, hepatit, högt blodtryck, HIV, psykisk ohälsa och livmoderhalscancer. I Uganda är användningen av naturläkemedel vanlig för att lindra och bota sjukdomar. 

– Men det behövs mer evidensbaserad kunskap för att fokusera på de metoder som faktiskt fungerar på ett läkande sätt, säger hon.

En väg till ökad kunskap är fler samarbeten med grannländerna. Bland annat är hon aktiv i ett nätverk för kunskapsöverföring med universitetet i Dar es-Salaam i Tanzania.

Samtidigt behövs fler internationella samarbeten för att hitta sätt att hantera både smittsamma och icke-smittsamma sjukdomar. 

– Vi behöver även mer utbildning för stärka både vårt preventiva arbete och den dagliga hälso- och sjukvården. Vi står inför stora utmaningar och vissa delar av vår befolkning är drabbade av svält. Bara genom ökad global samverkan och partnerskap kan vi skapa en bättre framtid, säger Harriet Nakigozi.

Harriet Nakigozi

Familj: Gift och har en dotter, de lever tillsammans med delar av den övriga familjen. 

Bor: Kampala, Uganda.

Fritidsintressen: Hon arbetar som personlig mentor, särskilt för unga kvinnor. Dessutom gillar hon att dansa och sjunga gospel samt skriver egna gospelsånger

Om ”Managing innovation for sustainable health”

"Managing innovation for sustainable health (MISH)” är finansierat av Svenska institutet genom SI Public Sector Innovation Programme, som riktar sig till universitet och högskolor. Utbildningsprogrammet genomförs i samarbete med nyckelaktörer inom offentlig sektor i låg- och medelinkomstländer i syfte att främja innovation och hållbarhet i partnerländerna. 

MISH är ett ettårig kapacitetsutvecklingsprogram som genomförs på distans. Målet med MISH är att bidra till innovation inom offentlig sektor i syfte att stödja genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, med särskilt fokus på hållbar hälsa. Utbildningen har tagits fram i partnerskap med innovationsspecialisterna Tinkr och lärosäten i dessa länder; Makerere University (MAK), Benadir University, Somalia, och University of Kinshasa School of Public Health i Demokratiska republiken Kongo.

Utbildningsprogrammet genomförs inom ramen för Centre of Excellence for Sustainable Health, ett kompetenscentrum för hållbar hälsa, som Karolinska Institutet har bildat tillsammans med Makerere University i Kampala, Uganda.