Publicerad: 2023-03-06 16:26 | Uppdaterad: 2023-03-06 16:26

Du vet väl att du som är lärare kan söka medel för pedagogisk utveckling?

dekorativ bild
Växande frö. Foto: eko pramono from Pixabay

Utbildningsnämnden Dentmed vill härmed informera om möjligheten att ansöka om medel för pedagogisk utveckling för lärare verksamma inom programutbildningarnas kurser vid institutionen. Det går att ansöka om projektmedel för såväl pedagogisk utveckling inom en kurs som för kongressen ADEE, eller annan forskningskonferens som syftar till att utveckla den egna undervisningen. Ansökan kan även göras för andra resor eller studiebesök som syftar till att förbättra undervisningen vid institutionen.

Observera att medel för lärarutbyten inte söks via den här satsningen utan genom Internationella kansliet och bekostas av KI centralt.

Vem kan söka?

Du som är lärare vid institutionen för odontologi eller universitetstandvården och anställd vid KI. Du som är examinator/kursansvarig eller momentansvarig har förtur. Ansökan ska förankras i dialog med din närmaste chef.

Vilka belopp och hur många projekt kan beviljas?

Max 15 000 SEK/projekt och sökande. Ersättning betalas ut efter inlämnad reseräkning eller budgetberäkning för projekt. Lönemedel ersätts inte utan förväntas täckas av arbetsgivaren.

Totalt finns 150 000 SEK avsatta i budgeten för 2023

Krav på motprestation?

Aktiv medverkan vid en eventuell konferens är en merit, men inget krav. Vid en meritvärdering kommer projekt med aktiv medverkan från den sökande i form av abstrakt eller muntlig presentation att prioriteras.

Du som beviljas medel inom satsningen ska redovisa projektet eller resan skriftligt (1 A4-sida) ca 1 månad efter genomförd aktivitet. Utbildningsnämnden eller motsvarande kan också komma att begära en muntlig presentation vid möte.

Hur bedöms ansökan?

Ansökan kommer bedömas av en grupp utsedd av Utbildningsnämnden och som GUA leder. Svar lämnas efter cirka 2 - 3 veckor per e-post.

När är sista ansökningsdag?

Ansökningar tas emot löpande under året, vilket innebär att medlen kan ta slut om det blir många ansökningar tidigt under året.

Hur ansöker jag?

Fyll i ansökningsblanketten och mejla till programhandläggare Paula Karlsson (Paula.Karlsson@ki.se).

Ansökningsblankett och redovisning