Publicerad: 2024-05-20 11:55 | Uppdaterad: 2024-05-20 11:56

Camilla Björkegren ny prefekt på institutionen för cell- och molekylärbiologi

Camilla Björkegren har fått uppdraget som prefekt vid institutionen för cell- och molekylärbiologi (CMB), med början 1 juni 2024.

Porträtt på en vit kvinna i brunt kort hår med en svart t-shirt.
Camilla Björkegren, professor i cell- och tumörbiologi vid institutionen för cell- och molekylärbiologi. Foto: Linda Lindell

Beslutet undertecknades av prorektor Martin Bergö den 14 maj 2024. Camilla tar över som prefekt efter András Simon den 1 juni 2024, och utnämningen gäller i fem år.

-Jag är väldigt glad och tacksam för uppdraget och ser fram emot att arbeta med kollegor inom och utom CMB för kontinuerlig utveckling av institutionen och KI, säger Camilla Björkegren.

Resan till prefekt

Camilla disputerade i naturvetenskap 1997 vid institutionen för cellbiologi, Wenner-Grens Institut, Stockholms Universitet. Därefter flyttade hon med familjen till Wien, Österrike 1999 för en treårig postdoktorstjänst i Prof. Kim Nasmyths grupp vid Institute of Molecular Pahtology (IMP). Under denna period bytte Camilla  forskningsfokus från att undersöka cell mottilitet till analys av basala mekanismer bakom kromosomorganisation och dynamik.

Tillbaka i Sverige hamnade hon efter ett års gästforskarposition vid Södertörns Högskola på CMB, där hon startade sin forskargrupp 2002. Där fortsatte hon sitt arbete inom kromosomfältet vilket idag har lett fram till upptäckten av ett intrikat sampel mellan DNA helixens struktur och kromosomers tredimensionella organisation. 

Camilla blev professor i cell- och tumörbiologi vid KI 2010 och är även gästprofessor vid Tokyo Universitet i Japan sedan 2022. Denna gästprofessur kommer sig ur ett långvarigt samarbete med ett japanskt forskarlag, vilket även utmynnat i etableringen av UTokyo-KI LINK, ett program som stimulerar forsknings- och utbildningsutbyte mellan de två universiteten. 

Den 1 juni 2024 tar hon över som institutionens prefekt, en position som kommer att dra nytta av hennes omfattande erfarenhet och expertis. Med en imponerande karriär som spänner över flera decennier och kontinenter, är Camilla väl rustad att leda institutionen mot nya höjder av forskningsexcellens och akademiskt aktivitet.