Publicerad: 2019-05-25 18:57 | Uppdaterad: 2019-05-28 10:24

Bästa lärare och bästa student vid kursen Klinisk medicin inriktning kirurgi VT19

Kursen klinisk medicin inriktning kirurgi Solna, termin 7 på läkarprogrammet, hade avslutning den 22 maj och pris till bästa lärare och student delades bland annat ut.

Till bästa lärare utsåg studenterna Arad Hosseini, kandidatansvarig på urologin och till bästa student utsåg lärarna Jonathan Al-Saadi. Varma gratulationer till er båda!

Arad Hosseini
Jonathan Al-Saadi

Kursen Klinisk medicin, inriktning kirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna ingår i tema 4 och ges termin 7 på läkarprogrammet. Kursen omfattar de kliniska ämnena allmän kirurgi, anestesiologi, ortopedi, urologi och bilddiagnostik. Dessutom integreras ämnena primärvård, onkologi och rättsmedicin under terminen. Gabriella Jansson Palmer är studierektor för kursen, Ulrik Lindforss är kursamanuens och Susanne Forsberg är utbildningsadministratör.