Publicerad: 2020-01-07 10:45 | Uppdaterad: 2020-01-07 10:45

Bästa lärare och bästa student vid kursen Klinisk medicin inriktning kirurgi HT19

Kursen Klinisk medicin - inriktning kirurgi Solna, termin 7 på läkarprogrammet, hade avslutning den 20 december 2019 och pris till bästa lärare och student delades bland annat ut.

Till bästa lärare utsåg studenterna ortopeden Henrik Olivecrona, tätt följd av kirurgen Kristina Stenstedt och urologen Lotta Renström. 

Henrik Olivecrona, Kristina Stenstedt och Lotta Renström
Henrik Olivecrona, Kristina Stenstedt och Lotta Renström. 

Bästa student, utsedd av momentansvariga och handledare, blev Ingrid Lilienthal. Varma gratulationer till er alla!

Ingrid Lilienthal
Ingrid Lilienthal

Kursen Klinisk medicin, inriktning kirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna ingår i tema 4 och ges termin 7 på läkarprogrammet.

Kursen omfattar de kliniska ämnena allmän kirurgi, anestesiologi, ortopedi, urologi och bilddiagnostik. Dessutom integreras ämnena primärvård, onkologi och rättsmedicin under terminen. Gabriella Jansson Palmer är studierektor för kursen, Kristina Stenstedt är kursamanuens och Susanne Forsberg är utbildningsadministratör.