Publicerad: 2019-04-12 14:26 | Uppdaterad: 2019-04-16 14:04

2019 års mottagare av Pris för internationalisering utsedd

Vinnare internationaliseringspriset 2019

Sveriges medicinska fakulteters Pris för internationalisering 2019 tillfaller tre lärare vid sjuksköterskeprogrammet i Göteborg.

För tredje året i rad delar Sveriges medicinska fakulteter ut Pris för internationalisering av högre utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Ewa-Lena Bratt, Louise Freytag och Camilla Eide ansvar för en kurs i omvårdnad i komplexa situationer under sjuksköterskeprogrammet vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. De har arbetat fram ett koncept som gör det möjligt att integrera inkommande utbytesstudenter med de svenska studenterna inom sjuksköterskeprogrammet. På så sätt erbjuds de inkommande studenterna möjlighet att interagera med de svenska studenterna i ett globalt klassrum, samtidigt som de svenska studenterna får ett internationellt perspektiv i sin utbildning, oavsett om de själva åker på utbyte eller inte.

Motivering

”Ewa-Lena Bratt, Louise Freytag och Camilla Eide har arbetat både strategiskt och entusiastiskt för att utveckla och integrera ett starkt internationellt perspektiv inom kursen Sjukvård i komplexa vårdsituationer. Genom kursen erbjuds internationella och svenska studenter ett forum för att dela erfarenheter och interagera i ett globalt klassrum. De har noggrant valt ut lämpliga undervisningsmetoder och inkluderat ett genomgående globalt perspektiv i kursen. Kursen har varit viktig i arbetet för att ytterligare utveckla internationalisering på hemmaplan inom sjuksköterskeprogrammet och är ett mycket bra och inspirerande exempel för andra program vid Sahlgrenska akademin och vid andra universitet.

Priset delades ut vid ett nationellt dekanmöte i Lund av Erik Renström, dekan vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet, och togs emot av Agneta Holmäng, dekan vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, för vidare överlämning till pristagarna.

Om priset

Syftet med Pris för internationalisering av högre utbildning på grundnivå och avancerad nivå är att uppmuntra lärare och lärarlag vid landets medicinska fakulteter att arbeta för ökad internationalisering i undervisningen. Prissumman om 90 000 kronor utdelas till den mest effektiva insatsen för ökad internationalisering av högre utbildning under året. Pristagaren utses gemensamt av landets medicinska dekaner, på förslag av en nationell priskommitté.

KIs kandidat 2019

Den lokala kommittén valde ut och nominerade Anneli Eriksson och Magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer som KIs förslag till pristagare för internationaliseringsarbete på grundnivå och/eller avancerad nivå vid svenska medicinska fakulteter, med följande motivering:

"This EU-funded Erasmus Mundus programme in partnership with Cyprus and Spain has an extensive collaboration covering many countries and nationalities. In 5 years an impressive 39 nationalities have participated and interacted which means global outreach. The approach and content addresses a topic deemed to be one of the three priorities in Sweden’s Global Health plan in the context of the sustainable development goals (SDG:s) This programme is hence responding to a main public health challenge caused by disasters. The programme which is related to SDG 17 and KI strategy 2030 has led to new contacts and strengthened KI’s international profile and highlighted KI´s contribution to public health in a global perspective."

Ytterligare inkomna förslag på kandidater från KI var Jennifer Valcke (UoL) samt Vibke Jonas från Barnmorskeprogrammet.

Samtliga nomineringar 2019

Inom kort kommer samtliga nomineringar 2019 att presenteras på Göteborgs sida.