Deltagare till studie sökes Vill du trivas bättre med din kropp? Delta i en studie

Många unga är missnöjda med sin kropp. En del jämför sig ständigt med andra och mår dåligt av det. Forskare vid Karolinska Institutet vill testa två program för att hjälpa ungdomar få bättre kroppsuppfattning. Du som är mellan 15 och 20 år och känner dig missnöjd med din kropp kan anmäla dig till studien. Du får presentkort på 100 kr för ditt deltagande. Läs mer nedan om hur du anmäler dig.

dekorativ bild
Getty images Foto: SolStock

Hur går studien till?

Först svarar du på några frågeformulär och deltar i en kort intervju för att se om du passar för studien. Enkäterna tar ca 15-25 minuter att besvara. Intervjun görs i telefon någon dag efter och tar 20-40 minuter. Om du kommer med i studien får du ta del av ett av två online-baserade program. Programmen pågår under fyra veckor och kräver 25-45 minuter av din tid per vecka. Du väljer själv när under veckan du går in och tar del av innehållet. Det ena programmet handlar om att ta del av andra ungdomars erfarenheter och tankar om kroppen och ta ställning till dessa, medan det andra handlar om att skriva om egna upplevelser, tankar och funderingar gällande sin kropp. Vi kommer sedan att be dig besvara enkäter efter ett avslutat program och att fylla i enkäter och delta i intervjuer 6, 12, 24 och 36 månader efter.

Vem kan delta?

Du som är mellan 15 och 20 år och känner dig missnöjd med din kropp kan delta.
Viktigt: Om du har eller har haft en ätstörningsdiagnos kan du tyvärr inte delta i studien, men lite ätproblem är inget hinder. 

Anmälan

För att anmäla dig till studien, klicka på länken nedan:

Belöning för ditt deltagande

Som tack för ditt deltagande får du ett presentkort värt 100 kronor varje gång du besvarar enkäter och deltar i intervju vid uppföljningar (efter programmet, samt vid 6, 12, 24 och 36 månaders uppföljningar).  Presentkortet kan användas på nätet för att handla på många olika ställen.

Ansvariga för projektet

Om du har frågor om studien eller ditt deltagande, kontakta ansvarig för projektet, Professor Ata Ghaderi genom e-post: ata.ghaderi@ki.se eller på telefonnummer: 08-526 832 48 eller 070-09104 68

Ata Ghaderi

Professor, Avdelningen för psykologi, Institutionen för klinisk neurovetenskap
070-09104 68

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.