Deltagare till studie sökes Vill du delta i studien om internet-KBT för astma och oro?

I Mantra-studierna undersöker vi om kognitiv beteendeterapi (KBT) kan vara hjälpsamt för att minska undvikande och oro relaterat till astma. Målet är att utveckla en effektiv internetförmedlad KBT (Internet-KBT) som kan ge många med astma och oro tillgång till god behandling.

Kvinna som håller astmainhalator för att använda i vintertid
Foto: AntonioGuillem,Getty Images/iStockphoto

Till den här studien vänder vi oss till deltagare mellan 18 och 70 år med astma och som känner oro eller stress över sin astma.

Deltagarna kommer att under 8 veckor få behandling över internet av KBT-utbildad legitimerad psykolog. Varje vecka loggar deltagarna in och läser om astma och oro.

Deltagarna planerar veckovisa hemuppgifter utifrån det man läst i veckans del, dvs övningar för att stegvis träna på att göra annorlunda vid astma, oro och stress. I den här studien lottas alla till att antingen få starta behandlingen omedelbart, eller till att få behandlingen efter 4 månader. Under tiden besvarar man frågor.

Läs mer om studien på sidan "MANTRA-studierna: Internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för astma och oro"

Kontaktperson

Jessica Sjövall

Psykolog och kontaktperson

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.