Deltagare till studie sökes Vill du delta i ett forskningsprojekt som handlar om hörsel, balans, språk, och mental hälsa hos tonåringar och unga vuxna?

Vi vill ta reda på hur det går för barn som växer upp med cochleaimplantat (ett avancerat hörselhjälpmedel) i en rad olika områden i jämförelse med de som växer upp med normal hörsel.

Läser en bok
Photo by Johnny McClung on Unsplash

Syftet med projektet är att undersöka och förstå vilka faktorer som påverkar språk, hörsel, balans och mental hälsa samt livskvalité hos tonåringar och unga vuxna som fått cochleaimplantat (CI) i tidig ålder. Målet är att förbättra behandlingen med CI.

Vi söker tonåringar och unga vuxna (12 till 21 år) utan hörselnedsättning för att jämföra med de som har CI. Även ungdomar med flerspråkig bakgrund kan delta.

Om du och dina föräldrar väljer att delta kommer du att få besvara ett antal frågeformulär. Du kommer att delta i mätningar som testar dina förmågor inom hörsel, språk, läsning, kognition och balans. Dessa mätningar sköts av en audionom, en ingenjör, en logoped och en specialpedagog. Du kommer att delta i mätningar av din rörelseförmåga och din balans tillsammans med en fysioterapeut. Funktionen i ditt balansorgan kommer att testas av en läkare.

Testerna sker på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Alla som du träffar är vana vid att träffa barn och ungdomar. Du kan välja om du vill delta i studiens alla delar, eller i utvalda delar. Om du deltar i alla studiens delar tar det en hel dag.

Studien har startat och pågår under ca 2 år (från 2022 till 2024).

För att anmäla intresse eller vid frågor, kontakta i första hand Malin Dahlby Skoog

Kontaktuppgifter

Eva Karltorp

Ansvarig forskare

Ulrika Löfkvist

Ansvarig forskare

Malin Dahlby Skoog

Doktorand

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.