Deltagare till studie sökes Vill du delta i en träningsstudie om hur menstruationscykeln påverkar fysisk prestationsförmåga?

Många kvinnor som idrottar på såväl motions- som elitnivå anser att menstruationscykeln påverkar deras träning och tävlingsprestation och har därför försökt att periodisera sin träning efter menstruationscykeln för att få en bättre träningseffekt. Få studier har tydligt visat om eller på vilket sätt träningen ska anpassas till menstruationscykeln.

Kvinna bakifrån som lyfter skivstång. Axel och nacke syns.
Styrketräning. Foto: Pixabay.

Forskare vid KI söker nu deltagare för att undersöka effekten på fysisk prestation efter olika träningsupplägg under tre på varandra följande menstruationscykler.

Vem kan delta? 

Vi söker dig som är kvinna mellan 18–35 år och har en regelbunden menstruationscykel och inte använder några hormonella preventivmedel. Du ska vara van vid att träna minst tre gånger per vecka, men inte vara aktiv på elitnivå. 

Hur går studien till?

Vid samtycke till deltagande kommer du att ingå i en av tre grupper som kommer att träna utifrån tre olika sätt att periodisera träning efter menstruationscykeln. Träningen i alla grupper kommer att bestå av både konditions- och styrketräning och genomföras vid Friskis och Svettis lokaler i Stockholm. Du kommer att lottas till en av följande grupper: 

Grupp 1: Denna grupp kommer att koncentrera träningen till de första två veckorna av menstruationscykeln. Under dessa veckor kommer deltagare i denna grupp att träna 5 ggr/vecka. Resterande del av menstruationscykeln glesas träningen ut till en gång per vecka. 
Grupp 2: Denna grupp kommer att träna en gång per vecka under de första två veckorna av menstruationscykeln, för att därefter träna 5 ggr/vecka under resterande två veckorna. 
Grupp 3: Denna grupp tränar tre gånger per vecka under hela perioden (under hela menstruationscykeln).

Före och efter träningsperioden kommer du att gå igenom en hälsokontroll samt lämna blodprov för analys av hormoner. Före och efter träningsperioden kommer du att genomföra fysiska tester för kondition och styrka. Undersökning av kroppssammansättning (kroppsfetthalt och muskelmassa) kommer att genomföras med så kallad DXA mätning. 
Under hela studieperioden kommer du att använda en OURA ring som mäter din dagliga aktivitet och sömnmönster. OURA ringen får du behålla efter studien. 

Kontaktuppgifter

Forskare och kontaktperson 

Profile image

Linda Ekenros

Universitetsadjunkt

Ansvariga forskare för studien 

Profile image

Cecilia Fridén

Anknuten till Undervisning/Handledning;Anknuten till Forskning

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.