Deltagare till studie sökes Vill du delta i en studie som undersöker vilken betydelse träningens intensit har för att bidra till en bättre hjärnhälsa?

Karolinska Institutet (KI) och Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) söker forskningspersoner för en studie som undersöker betydelsen av intensitet vid konditionsträning för att främja hjärnhälsa.

two persons training in gym
Foto: istok

Fysisk aktivitet och träning är positivt för hjärnhälsan. Det är idag dock inte klarlagt vilka molekylära mekanismer som ligger bakom denna positiva effekt samt om intensiteten på träningen är en viktig faktor. Syftet med studien är att undersöka nyckelfaktorer i blodet som ökar vid träning och om dessa påverkas av träningens intensitet. Vi vill även kartlägga vilka av dessa nyckelfaktorer som tar sig till hjärnan och släpps ut från hjärnan under träningen.

Studien kommer att genomföras på Gymnastik- och idrottshögskolan och på Karolinska Sjukhuset, Huddinge. Studien inleds under hösten 2022 och pågår fram tills avslutande.

Vem kan delta?

Följande kriterier krävs för kvalificering till studien:

  • Kvinna eller man i åldern 20 till 40 år
  • Normalviktig med ett BMI under 26
  • Tränar kondition regelbundet (minst 3 ggr/vecka) och har ett syreupptag på ca 45-60 ml/kg/min (mäts vid inledande tester)
  • Fri från kroniska sjukdomar, depression, ångest och rökning

Hur går studien till?

Studien består ut av två delar med totalt fyra besök hos oss.

Förtester: Ett test av maximalt syreupptag på cykel (VO2max), vilket tar ca 90 min. Ett tillfälle där man får bekanta sig det kommande träningsprotokollet på cykel (tar ca 90 min). Mätning av kroppsammansättning med DEXA (helkroppscanning).

Huvudförsök: Du kommer få medverka i ett försökstillfälle där du kommer att cykla vid tre olika intensitetsnivåer med en kort viloperiod mellan. I vila och i samband med träningen samlas venöst blod från hals, lår och underarm, samt arteriellt blod från underarm. I samband med huvudförsöken tas även ett vävnadsprov från lårmuskeln. Tidsåtgången räknas för tillfället räknas vara 4-5 timmar (ca kl. 07-12).

Ersättning

Vid fullt deltagande utgår ekonomisk ersättning.

Intresserad av att delta?

Kontakt

För ytterligare information och kontakta ansvarig forskare:

Marcus Moberg, Institutionen för fysiologi och farmakologi
marcus.moberg@ki.se
070 189 90 70

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.