Deltagare till studie sökes Vill du delta i en studie som undersöker levnadsvanor hos vuxna med och utan funktionsnedsättning?

Hälsosamma levnadsvanor har stor betydelse för psykisk och fysisk välmående, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Forskare vid Center of Neurodevelopmental Disorders vid Karolinska Institutet (KIND) och Habilitering & Hälsa Region Stockholm, undersöker hur levnadsvanor ser ut och vilka levnadsvanor som deltagarna tycker känns viktigast. Forskarna vill också ta reda på vilket ytterligare stöd deltagarna vill ha för att kunna leva hälsosammare.

dekorativ bild
Getty Images Foto: Eddie Bloom,Getty Images/iStockphoto

Hur går studien till?

Om du deltar fyller du i tre formulär: ett om levnadsvanor och ett om livskvalitet samt ett om bakgrundsinformation. Du som är 18 år och äldre och är folkbokförd i Sverige får delta i denna studie. God förståelse av svenska krävs. 

Anmälan

Kontakt till forskare

Om du har frågor om studien eller om ditt deltagande, kontakta projektledare för studien är Douglas Sjöwall genom e-post: douglas.sjowall@ki.se 

 

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.