Deltagare till studie sökes Vill du bidra till kvinnors hälsa för att bekämpa cancer?

Vi är en grupp forskare som är intresserade av att studera hur uppkomsten av cancer relaterar till mikrobiomet och immunsystemet, med fokus på vaginal mikrobiom. Vi har samlat in longitudinella mikrobiomprover från livmoderhalscancerpatienter med tillhörande frågeformulär. Vi söker nu friska deltagare som vill bidra till studien genom att lämna in två vaginalprover (självsvabba) och fylla i ett frågeformulär.

Illustration av Ina Schuppe Koistinen
Illustration av Ina Schuppe Koistinen Foto: N/A

Vi söker dig som vill hjälpa oss att samla in prover för analys av vaginalt mikrobiom och immunförsvaret. Ditt deltagande kommer att underlätta vårt arbete med att hitta nya biomarkörer som sedan kan användas som diagnostiska och/eller terapeutiska verktyg i behandlingen.

Provinsamling

• 2 vaginala pinnprover

• 1 frågeformulär (4 sidor, ungefärlig tid för ifyllning är 10 minuter), engelska och svenska finns tillgängliga

• 1 samtyckesformulär

Observera: Självprovtagningen görs på Karolinska Institutet. Vaginala pinnprover måste utföras inom 30 minuter efter avlämning.

Kriterier

För att delta i studien måste du uppfylla följande kriterier:

• Ålder: 18-45

• Generellt frisk

• Inga kända aktuella gynekologiska symtom (som HPV, svampinfektioner, bakteriell vaginos, urinvägsinfektion)

• Har inte tagit antibiotika de senaste 3 månaderna

• För närvarande inte gravid

Som kompensation får deltagarna en liten present.

Kontaktuppgifter

Om du är intresserad av att delta eller har frågor om deltagande, vänligen kontakta Katarína Bankóová på katarina.bankoova@stud.ki.se.

För information om studien, vänligen kontakta Juan Du via e-post på juan.du@ki.se.

Ansvarig forskare: Professor Juan Du, Karolinska Institutet, Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology.

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.