Deltagare till studie sökes Vilken betydelse har mens för livmoderns hälsa? Delta i ny studie

Forskare vid Karolinska Institutet vill ta reda på hur mens påverkar livmoderns förmåga att reparera sig, genom att undersöka mensblod och livmoderslemhinnan. Kvinnor mellan 20 och 30 år inom följande kategorier kan delta: kvinnor med regelbunden mens, kvinnor med kraftiga menstruationsblödningar och kvinnor med diagnosen PCOS.

dekorativ bild
Foto: Pepifoto/iStock

Forskarna vill få ökad kunskap om nyckelfunktioner hos celltyper i livmodern och hur de fungerar under reparationen efter mens. Förhoppningen är att identifiera nya mekanismer som kan användas för framtida behandlingar eller diagnos av reproduktiva hälsorubbningar.

Vem kan delta? 

Vi söker dig som är mellan 20 och 30 år som har: regelbunden mens, kraftig mens eller diagnosen PCOS.

Du får gärna bo i Stockholms län (deltagandet innebär totalt fem fysiska besök på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge).

Hur fungerar studien? 

  • Du donerar menstruationsblod, som samlas in med hjälp av en menskopp under de första 48 timmarna av din menstruationsperiod.
  • Du donerar tre vävnadsprover från livmodern tagna av en gynekolog under lokalbedövning. De två första biopsierna kommer att tas inom två veckor från varandra, och den sista biopsin kommer att tas cirka sex veckor senare.

Studien kräver totalt fem besök på Karolinska Universitetssjukhuset.

Det första besöket innefattar mer detaljerad information om studien och en gynekologisk hälsokontroll. Under detta besök kommer du också att få en menskopp för att samla menstruationsblod. 

Som deltagare bör du ha en flexibel vardag för att kunna genomföra alla studiemoment. 

Får jag ersättning? 

Ja, varje deltagare kommer att få en ersättning på totalt 3 000 kronor samt behålla menskoppen. Ersättningen utbetalas efter utförda provtagningar och undersökningar. 

Anmälan

Kontakta forskarna

Har du frågor kring insamling av mensblod?
Kontakta gärna forskningsbarnmorskorna på Kvinnoforskningsenheten, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, tel:+46812387518, kvinnoforskningsenheten.karolinska@regionstockholm.se


Har du frågor kring studien och vetenskapliga metoder som används i den?
Då kan du kontakta Emma Patey, doktorand och studiekoordinator: emma.patey@ki.se

Har du frågor som rör de medicinska ingreppen eller provtagning? Vänligen kontakta Ivika Jakson, läkare: ivika.jakson@regionstockholm.se

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.