Deltagare till studie sökes Vi söker vårdnadshavare till barn med och utan ätsvårigheter för en studie om ARFID

Forskare på KI startar nu en studie om undvikande/restriktiv ätstörning (ARFID) för att ta reda på vilka genetiska och miljömässiga faktorer som orsakar ARFID. Genom att öka kunskapen om sjukdomens orsaker hoppas forskarna i längden kunna bidra till att få fram riktlinjer och behandling för ARFID vilka i nuläget saknas.

Bild på en pojke som inte vill äta
Foto: GettyImages

ARFID drabbar ungefär 1-2% av alla barn. Det är en allvarlig ätstörning som innebär att man äter mycket selektivt eller en för liten mängd av mat. Detta leder bl.a. till undernäring och svårigheter att leva ett socialt liv. Till skillnad från andra ätstörningar handlar ARFID inte om önskan att vara smal eller rädsla att gå upp i vikt. Snarare handlar det om brist på aptit, sensoriska svårigheter eller rädsla för att kräkas eller sätta i halsen.

Tyvärr vet man idag väldigt lite om vad som orsakar ARFID och vilka riskfaktorer som finns. Detta försvårar utvecklingen av effektiva insatser och idag finns det ännu inte några evidensbaserade behandlingar. 

Vem kan delta?

Studien vänder sig till dig som

  • är vårdnadshavare för ett barn som är mellan 6 och 14 år
  • bor i Sverige och pratar svenska

Vi söker både barn som har undvikande/restriktiv ätstörning (ARFID) och barn som inte har några ätsvårigheter

Hur går studien till

Du anmäler ditt barn till studien genom att logga in med ditt BankID på www.ariesstudy.se. Du blir sedan ombedd att fylla i en screeningenkät för att se om ditt barn kan inkluderas i studien. Om ditt barn blir inkluderat, ombeds du att fylla i ytterligare enkäter rörande ditt barns mående och matvanor. Ditt barn behöver sedan lämna ett salivprov (spotta i ett rör). 

Ni kommer också att bli tillfrågade om ni vill delta i en tilläggsstudie där ditt barn behöver lämna ett avföringsprov. Målet är kartlägga skillnader i tarmfloran (mikrobiomet) mellan barn med och utan ARFID.

Ni kan vara bosatta var som helst i Sverige och det utgår en ersättning i form av två biobiljetter för dem som slutför studien. 

Anmälan

Kontaktperson

Profile image

Annelie Billger

Projektsamordnare

Ansvarig forskare

Profile image

Lisa Dinkler

Biträdande Lektor
+46852482305

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.