Publicerad: 2019-10-14 11:10 | Uppdaterad: 2019-10-18 13:33

Till minne av professor emeritus Gunnar Höglund

Gunnar Höglund och Anna-Stina Malmborg i deras hem.
Gunnar Höglund avled den 3 oktober 2019. På bilden tillsammans med sin hustru, docent Anna-Stina Malmborg. Foto: Gustav Mårtensson (2015)

Läkaren och forskaren, professor emeritus Gunnar Höglund avled den 3 oktober 2019. Hans betydelse för att uppmärksamma medicinskpedagogisk forskning och dess utveckling saknar motstycke i Karolinska Institutets historia.

Det var tillsammans med sin hustru, docent Anna-Stina Malmborg, läkare och forskare, som han år 2001 bildade en stiftelse som uppmärksammar och stimulerar högkvalitativ forskning i medicinsk pedagogik, forskning som kan leda till långsiktiga förbättringar av utbildning till hälsovetenskapliga yrken.

Ett av Gunnar Höglunds och Anna-Stina Malmborgs stiftelses stora bidrag till pedagogiken är finansieringen av Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik, KIPRIME, The Karolinska Institutet Prize for Research in Medical Education. Prissumman är 50 000 euro, närmare en halv miljon kronor, med hittills nio mottagare från hela världen.

Engagerad i utbildningens vidareutveckling

Gunnar Höglund var fram till sin bortgång väldigt engagerad i KI:s utbildning och mycket angelägen om att KI skulle vidareutveckla den pedagogiska verksamheten.

– Han var även en förebild för mig personligen. Både för att han var en klok, varm och ödmjuk människa, men också för att han var delaktig i kursen Framtidens lärare, en KI-satsning som kommit att betyda mycket för mig i min lärargärning, säger Annika Östman Wernerson, vicerektor för utbildning vid Karolinska Institutet.

Gunnar Höglund och Anna-Stina Malmborg i deras hem.
Foto: Gustav Mårtensson (2015)

Inför en intervju 2015 bjöd Gunnar Höglund och Anna-Stina Malmborg in till sitt hem för att berätta varför de hade donerat ytterligare 12 miljoner kronor till KI via sin stiftelse, ett tillskott som möjliggjordes när de sålde sin konstsamling:

– Utbildning är fundamental när det gäller alltifrån grundläggande ämneskunskaper till färdigheter och attityder, inklusive patientbemötande. Den formar oss – och dessutom är den forskningsbar. Vi använder väldigt lite resurser till att utveckla utbildningen. Det finns inget annat område inom medicinen som inte är evidensbaserat. Få stöder detta med pengar – därför vill vi göra det, förklarade Gunnar Höglund.

Med tillskottet ville han och Anna-Stina Malmborg säkra att stiftelsen även i fortsättningen kan dela ut ett pris som är så pass stort att det väcker internationell uppmärksamhet.

Ett pris med stor betydelse

2018 års pristagare var den kanadensiska professorn Lorelei Lingard. Hennes forskning har starkt bidragit till förståelsen av hur klinisk personal samverkar och kommunicerar med varandra, något som har lett till nya kliniska rutiner och ökad patientsäkerhet.

”Yrkesmässigt är det ett stort erkännande av det arbete jag utför tillsammans med mina forskargrupper och den inverkan det har haft,” kommenterade Lorelei Lingard prisets betydelse i samband med utmärkelsen 2018.

– Gunnar Höglund har varit en oerhört betydelsefull person för KI, för KIPRIME och för mig personligen. Gunnar Höglund och Anna-Stina Malmborg har genom sin stiftelse lyft medicinskpedagogisk forskning till en helt ny nivå internationellt, och gjort KI känt även inom detta fält. Sedan priset instiftades har dess betydelse vuxit för varje år och det betraktas nu som medicinpedagogikens eget Nobelpris, säger Sari Ponzer, ordförande i priskommittén.

Utbildad till läkare vid KI

Gunnar Höglund var utbildad till läkare vid Karolinska Institutet och utbildad inom pedagogik. Han var professor emeritus vid LIME, institutionen för lärande, informatik, managagement och etik, KI, tidigare lektor i fysiologi vid KI och tidigare professor vid Arbetsmiljöinstitutet.

Under större delen av sin yrkestid var han verksam inom pedagogisk utveckling.

I slutändan handlar det om att få ännu bättre yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården och att förbättra sjukvården, menade Gunnar Höglund.

Gunnar Höglund dog den 3 oktober, närmast sörjd av sin hustru. Han blev 88 år.

En ceremoni till minne av Gunnar Höglund planeras. Tid och plats kommer att meddelas senare.