Publicerad: 2022-10-11 12:59 | Uppdaterad: 2024-04-04 13:02

Tidigare okända immunceller ger ledtrådar om IBD och astma

Jenny Mjösberg forskar om en typ av immunceller, ILC, som tidigare varit okänd. Hon vill förstå hur de medverkar i olika sorters inflammatorisk sjukdom och på lång sikt bidra till nya och bättre behandlingar.

Jenny Mjösberg
Jenny Mjösberg forskar om en typ av immunceller, ILC, som tidigare varit okänd. Foto: Ulf Sirborn

Vad forskar du om? 

– Jag forskar om immunsystemet i vävnader, särskilt en nyupptäckt typ av immunceller som kallas ILC, innate lymphoid cells. Vi studerar dem i patientprov från tarm och lunga och är bland annat intresserade av deras roll i sjukdomar som astma, inflammatoriska tarmsjukdomar, IBD, samt cancer, främst kolorektalcancer. Immunologisk forskning har länge fokuserat på blodomloppet så immunsystemet i vävnader är fortfarande rätt outforskat.

Vad vill du ta reda på? 

– Eftersom jag har varit med från start i det här forskningsfältet gällde min tidiga forskning de mest grundläggande frågorna: att hitta och beskriva dessa celler. Jag har upptäckt två av de tre undergrupper av ILC som vi känner till. De var svårstuderade till en början eftersom de är relativt få och utspridda, men de senaste åren har det kommit nya metoder som varit till stor nytta för oss, framför allt singelcellanalys. En viktig upptäckt som vi gjort är att samma typ av ILC uppträder olika i olika vävnader. Det förbättrar förutsättningarna för att det ska gå att behandla dem i ett visst organ utan att råka ut för biverkningar någon annanstans i kroppen. 

– Nu när vi börjar få en övergripande bild av hur ILC normalt fungerar lägger vi mycket energi på att förstå vad som händer när de fungerar fel och medverkar till kronisk inflammation. Vi har varit först med att beskriva dem i flera olika sjukdomstillstånd.

Vad är ditt mål? 

– Att bidra till att patienter får mer effektiva behandlingar. Läkemedelsbolag visar stort intresse för vår forskning och på lång sikt tror jag att den kan leda till helt nya behandlingar. Men innan dess tror jag att våra rön kan användas för att förutsäga behandlingssvar och leda till att befintliga läkemedel används bättre. Mer allmänt kan ökad kunskap om ILC bidra till framsteg även inom andra typer av inflammatoriska sjukdomar, till exempel psoriasis.

Text: Anders Nilsson
Först publicerad på engelska i skriften ”From Cell to Society 2022”

Om Jenny Mjösberg 

Professor i vävnadsimmunologi vid institutionen för medicin, Huddinge 

Jenny Mjösberg är född i Vimmerby 1980. Hon studerade biomedicinsk kemi vid Högskolan i Kalmar med examen 2003, och disputerade i klinisk immunologi vid Linköpings universitet 2010. Hon gjorde postdoc vid University of Amsterdam, Nederländerna, 2010–2012 och kom därefter till KI, inledningsvis som postdoc. 2014 blev hon ledare för en egen forskargrupp. Åren 2016–2019 var hon även engagerad som föreläsare vid Linköpings universitet på 20 procent.  

Mjösberg blev docent 2019. Hon har bland annat tilldelats Vetenskapsrådets Consolidator Grant 2019, ERC Starting Grant 2020 och KI:s Consolidator Grant 2022.  

Jenny Mjösberg har anställts som professor i vävnadsimmunologi vid Karolinska Institutet från 1 juli 2022. 

Se en film med Jenny Mjösberg