Publicerad: 2022-09-12 10:09 | Uppdaterad: 2022-09-23 10:25

Jenny Mjösberg - ny professor vid MedH

Jenny Mjösberg
Jenny Mjösberg. Foto: Ulf Sirborn

Vi gratulerar Jenny Mjösberg vid Karolinska Institutet som har anställts som professor i vävnadsimmunologi vid institutionen för medicin, Huddinge från 1 juli 2022.

Den 13:e oktober 2022, presenteras Jenny Mjösberg som ny professor under Karolinska Institutet:s professorsinstallation.

Berätta om din forskning!

– Jag har sedan lång tid tillbaka studerat immunsystemet i vävnader, framför allt i de vävnader som ofta påverkas av kroniska, inflammatoriska tillstånd såsom inflammatorisk tarmsjukdom i tarmen och astma i lungan. Vi vet fortfarande relativt lite om immunsystemet i slemhinnorna i lungan och tarmen, då de är svåra att komma åt hos människan. För att studera dessa behövs tillgång till vävnadsprover, där vi har jättefina samarbeten med kliniska forskare. Tillsammans med dem studerar vi inflammatoriska tillstånd i lungan och tarmen, men också kolorektalcancer.

I vårt labb på Centrum för infektionsmedicin (CIM) bedriver vi translationell forskning där vi tillsammans med kliniska forskare ställer kliniska frågor som kan besvaras med hjälp av våra metoder i labbet. Där analyserar vi vävnader med bland annat singelcellstekniker med fokus på medfödda lymfocyter, så kallade innate lymphoid cells (ILCs). Förhoppningen är att vi ska kunna använda våra resultat för att identifiera tidigare okända sjukdomsmekanismer, förutspå respons mot behandling och hitta nya terapier.

Klinisk och translationell forskning i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset

– Tjänsten är en planerad kombinationsprofessur där jag på 20 procent av min tid är föreståndare för Klinisk Lung- och Allergi (KLA) forskning som drivs i tätt samarbete mellan MedH och medicinsk enhet lung- och allergisjukdomar på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Där bedrivs klinisk och translationell forskning inom framförallt svår astma. Där finns en specialkompetens kring att ta hand om dessa typer av patienter och t.ex mäta patienternas immunologiska respons mot biologiska läkemedel. Fokus framöver kommer att ligga på immunologiska studier av lungvävnad vid svåra lungsjukdomar inklusive astma".

Vad har du för mål med professuren? 

– Jag vill bidra till MedH:s arbete på flera sätt, framför allt genom fortsatt bra forskning inom tarm- och lungimmunitet. Det blir också spännande att följa upp arbetet kring MedH 2025 strategin. Där jobbar jag med ett karriärprogram vid institutionen, där vi kan dra nytta av det uppskattade karriärprogram som vi har drivit på CIM det senaste året.

Vid avdelningen CIM deltar jag i undervisning på kursnivå och ger föreläsningar. Men förutom det behöver vi aktivt locka studenter till oss. Det behövs en bättre strukturerad interaktion med projektstudenter på läkarprogrammet, där vi kan presentera våra forskningsprojekt för dem och få in dem bättre i vår aktivitet. Det är jätteviktigt att ha yngre studenter i projekten och att även CIM:s yngre personer kan få handleda dem. Att förklara sin forskning för någon annan är ett bra sätt att lära sig att formulera sin forskning!

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det är att jag får vara kreativ och göra många olika saker. Jag får arbeta med unga människor med stor potential som har stort driv framåt och tillsammans kan vi angripa stora och svåra forskningsfrågor. Jag får också samarbeta med personer med olika expertisområden. Det är där, i gränslandet mellan discipliner, som det mest spännande finns.

Har du några tips till unga forskare?

– Det är viktigt att motivationen och nyfikenheten kommer inifrån, du måste tycka att det är roligt och spännande. Det där ”drivet” går inte att lära ut. Är du någon som gärna testar, ställer frågor och är lagt åt det experimentella hållet, kommer forskning förmodligen att kunna passa dig. Annars tror jag att det är viktigt se olika forskningsmiljöer för att hitta en miljö som känns trygg så att du vågar ställa alla frågor du vill ha svar på!