Publicerad: 2024-02-15 14:54 | Uppdaterad: 2024-03-06 14:00

The Conversation-artikel fick 2,4 miljoner läsare: “En lärorik process”

dekorativ bild
Foto: Andreas Andersson/Getty Images

En artikel i The Conversation skriven av en KI-forskare slog rekord i antalet läsare. Docent Karin Modigs artikel om hundraåringars biomarkörer fick närmare 2,4 miljoner läsningar och översattes till flera språk.

The Conversation är en internationell nyhetsplattform som ger akademiker möjlighet att skriva populärvetenskapligt för en bred publik. Artiklarna återpubliceras av andra medier som till exempel CNN, BCC, Washington Post och Le Monde. KI har varit medlem sedan januari 2021 och antalet läsare av KI-artiklar har ökat stadigt för varje år. Förra året stod KI-forskare bakom 24 artiklar som genererade drygt 2,6 miljoner läsningar. Det är en ökning både i antal artiklar och antal läsningar jämfört med tidigare år. 

En av dem som stack ut och bidrog till rekordmånga läsningar var en artikel av Karin Modig, docent vid Institutet för miljömedicin där hon studerar åldrande.  

Hennes artikel om hur biomarkörer hos hundraåringar ger ledtrådar om hur vi kan leva längre når fortfarande nya läsare, flera månader efter publicering, och har 2,4 miljoner läsare till dags datum.  

Karin Modig och Andreas Andersson
Karin Modig. Foto: Cecilia Odlind

– Jag tyckte studien var otroligt spännande men vi hade lite trögt att få den publicerad rent vetenskapligt. Jag ville verkligen ha ut den så till slut valde vi en tidskrift med lite lägre rankning. Därför kändes det väldigt roligt och också förvånande att The Conversation nappade så väldigt snabbt och den blev så otroligt väl läst, säger Karin Modig.  

Hon har tidigare fått sin forskning uppmärksammad, framförallt i svenska medier och den stora skillnaden denna gång var att den uppmärksammades internationellt.  

– Det går inte att jämföra med magnituden av den här internationella spridningen. Jag fick många förfrågningar från flera olika länder i alla världens hörn att översätta den till andra språk, bland annat till japanska, finska och spanska, säger Karin Modig.  

Blev kontaktad av företag

Uppmärksamheten resulterade i att hon bland annat blev kontaktad av företag inriktade på biohacking som ville starta ett samarbete kring användning av dessa biomarkörer på ett individuellt plan för att kunna förlänga livet, något hon tackade nej till. Hon fick dessutom många mejl från läsare som hon hade korrespondens med. 

Karin Modig ser fram emot att återigen skriva för dem.   

– Så fort vi har en studie som passar så kommer jag absolut att skriva för The Conversation igen, säger Karin Modig som uppmuntrar andra forskare också att skriva för dem.  

– Både för att det är väldigt roligt att se sin forskning få spridning och se hur människor diskuterar ens forskning i olika forum. Men jag tycker också att själva processen är väldigt lärorik för oss forskare därför att man tvingas tänka till för att formulera en koncis populärvetenskaplig text och fokusera på huvudbudskapet. Det är en nyttig övning i sig, säger hon.  

Andra KI-artiklar i The Conversation som fick bra spridning under 2023 var en nyhet om hur prokrastinering kan kopplas till sämre hälsa, som fick över en kvarts miljon läsningar, och en artikel om varför semester är bra för oss redan innan vi tar ledigt, som återpublicerades av bland andra CNN. 

I skrivande stund har KI-forskare publicerat totalt 72 artiklar i The Conversation som genererat över 7,8 miljoner läsningar. 

Är du intresserad av att skriva för The Conversation? 

Läs mer om hur du kan gå till väga på vår medarbetarportal eller mejla dina frågor och idéer till KI:s kommunikationsavdelning på the-conversation@ki.se. Som medlemsuniversitet kan KI-forskare också delta i workshoppar arrangerade av The Conversations redaktörer. I workshopparna tränar man på att skriva populärvetenskapligt och på att hitta nyhetspotentialen i den egna forskningen. 

Nästa tillfälle är den 26 mars kl 9:00-11:00 på Campus Solna, då det även finns möjlighet för enskilda avstämningar med en av redaktörerna för The Conversation. Mer information om anmälan hittar du här