Publicerad: 2021-10-15 13:51 | Uppdaterad: 2024-02-26 13:55

Studerar störd läkning i senor och leder

Paul Ackermann forskar om varför det ofta uppstår problem när senor, ledband och annan bindväv i rörelseapparaten ska läka. Forskningen kan bidra till nya behandlingar som hjälper skadan att läka rätt och förebygger kronisk smärta och blodpropp.

2021-06-24  Paul Ackermann Organisation: K1 Department of Molecular Medicine and Surgery MMK Orthopaedics
Paul Ackermann är ortoped och forskar om läkningsstörningar, kronisk smärta och blodproppar. Foto: Ulf Sirborn

Vad forskar du om?

– Jag är ortoped och forskar om problem och komplikationer efter ortopediska skador, framför allt i rörelseapparatens mjukdelar. Medan en fraktur i skelettet oftast läker mycket väl så innebär skador i dessa mjukdelar – som senor, ledband, menisker, ryggdiskar – tyvärr stor risk för långvariga problem efteråt. Vi forskar särskilt om läkningsstörningar, kronisk smärta och blodproppar och intresserar oss både för vad som orsakar dessa problem och hur de skulle kunna behandlas i framtiden.

Hur forskar ni om detta?

– I ett av våra projekt jämför vi två grupper av patienter med opererad hälsena – en grupp där skadan läker som den ska och en grupp med läkningsstörningar. Vi gör bland annat storskalig proteinanalys, så kallad proteomik, på vävnadsprov och ledvätska och har upptäckt tydliga skillnader mellan grupperna.

– Ett annat exempel är en stor interventionsstudie om förebyggande behandling mot blodpropp vid läkning av en ortopedisk benskada. Risken för propp vid gipsning av underbenet är idag i vissa fall så hög som 50 procent. Hos sängbundna patienter på sjukhuset används sedan länge mekanisk kompression av vadmuskeln som prevention mot blodpropp. I denna multicenterstudie undersöker vi om tekniken går att överföra till egenvård i hemmet. Kliniker i tre länder är hittills involverade i studien, som ska omfatta 1400 patienter.

Och om kronisk smärta?

– Kronisk smärta är väldigt ofta kopplad till just de mjukdelar som vi forskar om, inte minst senor. Vi har visat att det i smärtande senor finns många gånger fler nervändar och smärtreceptorer än vad som finns i en frisk sena. Nervändarna ska växa in vävnaden i en skadad sena medan den läker och sedan dra sig tillbaka, men här har de blivit kvar permanent. Våra upptäckter öppnar både för en bättre förståelse av vad som går fel i läkningsprocessen, och för nya potentiella behandlingar.

Om Paul Ackermann

Professor i ortopedisk traumatologi vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Paul Ackermann är född i Stockholm 1971. Han tog läkarexamen vid Karolinska Institutet 1998 och disputerade vid samma lärosäte 2001. 2003 gjorde han postdoc vid University of Calgary, Kanada. Han blev docent 2009.

Som kliniker fick Paul Ackermann sin läkarlegitimation 2002, efter två års forskar-AT, och blev specialist i ortopedi 2008. Han har arbetat vid Karolinska Universitetssjukhusets ortopediska klinik 2002–2013 och är sedan 2014 biträdande överläkare vid sjukhusets ME Trauma, Akutkirurgi och Ortopedi. Sedan 2014 har han varit anställd vid KI på 50 procent.

Paul Ackermann har anställts som professor i ortopedisk traumatologi vid Karolinska Institutet från den 1 juni 2021.

Text: Anders Nilsson
Först publicerad på engelska i skriften From Cell to Society 2021

Se en film om Paul Ackermann