Publicerad: 2021-10-12 14:15 | Uppdaterad: 2024-04-04 14:17

Studerar sambandet aktivitet och hälsa

Vi mår bra av att röra på oss, men vi vet fortfarande bara lite om varför. Jorge Ruas forskar om hur detta samband ser ut på molekyl- och gennivå. Han hoppas att forskningen på sikt kan bidra till bättre behandlingar.

Jorge Ruas är professor i molekylär fysiologi. Foto: Fotograf Ulf Sirborn

Vad forskar du om?

– Jag forskar om varför fysisk aktivitet är bra för vår hälsa. Att det finns ett sådant samband har vi vetat länge, och de senaste decennierna har den bilden förstärkts ytterligare. Motion är verkligen nyttig på alla sätt – mot sjukdom, för ett hälsosamt åldrande och för mental hälsa. Men varför? Vi vill förstå hur det fungerar, ner på molekyl- och gennivå. Vi studerar dels vad som händer inuti muskeln vid ansträngning, dels vad som händer i hela kroppen när molekyler från musklerna påverkar andra organ.

Vad tittar ni på mer specifikt?

– Ett exempel är vår forskning om proteinet PGC-1, där vi upptäckt att träning ger muskler förmåga att rena blodet från vissa ämnen som är skadliga för hjärnan. Att vi kunde visa en konkret mekanism för sambandet mellan fysisk aktivitet och mental hälsa rönte internationell uppmärksamhet. Dessutom var mekanismen av ett oväntat slag – vi har inte sett muskler fungera som renande filter tidigare.

– Ett annat viktigt område för min forskargrupp är regleringen av muskelmassa. Från cirka 35-årsåldern förlorar en människa omkring 10 procent av sin muskelmassa per decennium om hon inte aktivt motverkar det. Muskelsvaghet och muskelförtvining är ett stort problem både i samband med åldrande och vid många former av sjukdom. Vi har upptäckt en mekanism i detta där en viss gen styr musklers utveckling vid både konditions- och styrketräning.

Vad hoppas du på lång sikt?

– Det är väldigt spännande att vara en del av den här forskningen, eftersom bilden av muskler har förändrats mycket på kort tid, från ganska enkla rörelseorgan till viktiga endokrina organ som påverkar komplexa processer i alla andra organ. Jag hoppas och tror att de nya insikter vi gör i förlängningen kommer att bidra till viktiga framsteg i vården, till exempel i form av nya behandlingar för att motverka muskelförtvining.

Om Jorge Ruas

Professor i molekylär fysiologi vid institutionen för fysiologi och farmakologi

Jorge Ruas är född i Madeira, Portugal, 1972. Han har farmakologisk utbildning från universitetet i Lissabon och kom 1999 till Karolinska Institutet som doktorand. Han disputerade vid KI 2005. 2006–2011 var han postdoc vid Harvard Medical School, Boston, USA. Sedan 2011 leder han en forskargrupp vid KI.

Ruas blev docent 2016. Han har belönats med en rad priser, bland annat The Leif Groop Prize for outstanding research in Diabetes 2018.

Jorge Ruas har anställts som professor i molekylär fysiologi vid Karolinska Institutet den 1 november 2020.

Text: Anders Nilsson
Först publicerad på engelska i skriften From Cell to Society 2021

Se en film om Jorge Ruas