Publicerad: 2023-06-14 15:27 | Uppdaterad: 2023-06-14 15:27

Spännande initiativ presenterat vid HIMSS Europe 2023: The Healthcare Transformation Academy

Healthcare Transformation Academy
Photo: Javier De la Cruz

Den europeiska hälsokonferensen och utställningen HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) 23 hölls den 7-9 juni 2023 i Lissabon.

Fernando Seoane och Farhad Abtahi, från institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC:s forskningsgrupp funktion och teknologi, presenterade ”Healthcare Transformation Academy”, ett banbrytande program som finansieras och organiseras av European Institute of Innovation and Technology (EIT) Health och European University Hospital Alliance (EUHA).

Akademin är tänkt att bli en ledande plattform för högkvalitativa, prisvärda och tillgängliga on-demand-kurser inom fem nyckelområden:

  • Innovationsledning
  • Vård med högt värde
  • Digital omvandling
  • Ledarskap
  • Personanpassad medicin och precisionsmedicin

Våra kurser är utformade av framstående yrkesverksamma inom vården, som erbjuder en bred kunskap och erfarenhet inom sina respektive områden. Varje kurs anordnas av ett ledande sjukhus som är känt för sin expertis inom det relevanta området.

Vi bjuder in vårdpersonal från olika bakgrunder att delta i detta lärande. Academy erbjuder riktade kurser för:

  • Läkare
  • Sjuksköterskor
  • Ingenjörer
  • Yrkesverksamma inom företagsledning
  • Administrativ personal

Vi tror på den transformativa kraften i kunskap och innovation inom sjukvården. Vi bjuder in dig att följa med oss på denna resa när vi formar framtidens sjukvård, en kurs i taget. Tillsammans kan vi åstadkomma omvälvande förändringar inom hälso- och sjukvårdssektorn.

The Healthcare Transformation Academy

Besök webbplatsen för Healthcare Transformation Academy

Om du är hälso- och sjukvårdspersonal och arbetar på Region Stockholm eller Karolinska Institutet, kolla in kurserna - det finns platser reserverade för partnerorganisationer.

För mer information, vänligen kontakta Fernando Seoane

Kontakt

Fernando Seoane Lektor/Medicinskteknisk Ingenjör