Deltagare till studie sökes Skulle du äta det här? En lukt- och bildklassificeringsstudie

Genre image of a chef smelling green spice. Pixabay, CC0 Foto: Pixabay,CC0

Vår forskargrupp vill öka förståelsen för de mekanismer som reglerar vår aptit, och deras relation till ätbeteenden som kännetecknas av för mycket eller för lite födointag. I samband med detta söker vi friska individer utan ätstörning i åldern 18-45 år för att delta i en experimentell studie som undersöker upplevelsen av matlukt.

Deltagarna kommer att lukta och titta på bilder av mat (ingen mat sväljs) och rapportera hur de uppfattar lukten och utseendet på maten. De kommer också att slutföra en enkel kognitiv uppgift.

Matuppfattning består av gemensam stimulering av vårt lukt- och smaksinne. Idag finns det inte mycket kunskap om integrationen av dessa sinnesintryck i hjärnan, och dess omorganisation när vi utsätts för nya smaker och dofter. Det är också oklart om dessa processer påverkas hos personer med ätstörningar. Genom att undersöka hur personer med och utan ätstörningar reagerar på olika dofter och smaker kan vi öka kunskapen om de mekanismer som leder till olika ätbeteenden. På sikt vill vi öka kunskapen om ätstörningar och deras effekt, men också bidra till att öka förståelsen för de mekanismer som förändrar ätbeteendet genom livet. För att utforska dessa fenomen vill vi jämföra svar på sensoriska stimuli hos personer som inte lider av ätstörning, med två grupper av deltagare med ätstörningar: patienter med anorexi och patienter som lider av hetsätningsstörning.

Hur går studien till?

Först måste du fylla i ett par frågeformulär som handlar om din fysiska och psykiska hälsa och om ditt förhållande till mat och vikt. Vi testar också ditt luktsinne. Experimentet innehåller två typer av stimulansartiklar: bilder som presenteras på en datorskärm och lukt som presenteras direkt i näsborren. Du kommer att betygsätta hur mycket du vill äta dessa föremål och hur trevliga de är. Du kommer också att slutföra en enkel kognitiv uppgift. Efter avslutad studie får du presentkort värda 150-250 kr (skattepliktiga). Studietiden uppskattas till 90-120 minuter och sker på campus Solna. Du får inte äta eller dricka kaffe 2 timmar före studien. Endast vatten är tillåtet.

OBS! Studien kommer att vara på engelska

Vem kan ansöka?

För att delta måste du:

• Identifiera dig som kvinna
• Vara 18-45 år
• Inte ha någon historia av ätstörningar
• Inte ha neurodegenerativa störningar
• Ha intakt lukt- och smaksinne
• Inte vara gravid
• Inte vara rökare/snusare

Hur söker jag? 

Du ansöker här

Kontakt

Frågor om studien riktas till smakexperiment@cns.ki.se eller till Androula Savva.

Profile image

Andri (Androula) Savva

Ansvarig forskare
Profile image

Janina Seubert

Principal investigator

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.