Publicerad: 2023-06-14 16:36 | Uppdaterad: 2023-06-15 12:12

Revolutionerande precisionsmedicin på gång

Projektet PROMINENT, som lanserades officiellt idag, kommer att förbättra diagnos och behandling av neurodegenerativa sjukdomar och förbättra patienternas liv i hela Europa.

Porträttfoto av Linus Jönsson, avdelningen för neurogeriatrik, NVS.
Linus Jönsson, professor vid avdelningen för neurogeriatrik, NVS och principal investigator för PROMINENT. Foto: Naventus

Idag tillkännagav partners i PROMINENT-projektet lanseringen av ett paneuropeiskt samarbetsinitiativ finansierat genom Innovative Health Initiative (IHI). PROMINENT kommer att skapa en digital plattform för precisionsmedicin för att förbättra diagnostik och behandling av neurodegenerativa sjukdomar och komorbiditeter. Det övergripande målet är att bistå kliniker med individanpassat beslutsstöd vid utvärdering av patienter med misstänkt kognitiv svikt. PROMINENT är ett offentligt-privat partnerskap som finansieras av IHI under en period av fem år. PROMINENT konsortiet samlar experter inom neurodegenerativa sjukdomar och klinisk neurovetenskap, artificiell intelligens (AI), hälsoekonomi och patientpåverkan. Bland projektpartnerna finns också några av Europas ledande medicinska centra för diagnos och behandling av kognitiva störningar.

”Med en stor åldrande befolkning och en ambition att upprätthålla god hälsa i de högre åldrarna har Europa ett stort behov av precisionsmedicinska system som kan stödja kliniker med att diagnostisera och behandla neurodegenerativa tillstånd och ge stöd till patienter och deras vårdpartners”

Linus Jönsson, professor och principal investigator för PROMINENT

Konsortiet PROMINENT leds av Karolinska Institutet, med forskning inom neurodegenerativa sjukdomar som sträcker sig från grundläggande sjukdomsmekanismer till upptäckt av nya biomarkörer och läkemedelsmål, kliniska prövningar, epidemiologi och hälsoekonomi. Principal Investigator är Linus Jönsson, avdelningen för neurogeriatrik vid NVS.

”PROMINENT kommer att utnyttja digitala verktyg och biomarkörer tillsammans med avancerad analys för att öka noggrannheten i AD-diagnos och prognos, vilket banar väg för införandet av ny hälsoteknik som kommer att förbättra livet för patienter och vårdpartners.”

Linus Jönsson, professor och principal investigator för PROMINENT

Kontakt

Linus Jönsson Professor