Doktorsavhandlingar en källa till nyheter

Varje år publiceras cirka 350 doktorsavhandlingar vid Karolinska Institutet. Ämnena omfattar hela det livsvetenskapliga fältet och forskningen som presenteras kan vara av stort allmänintresse. Samtidigt är det få doktorsavhandlingar som når medierna och en bredare publik.

Ett tips till journalister på nyhetsjakt är därför att söka i databasen över kommande disputationer och avhandlingar som tillhandahålls av vårt universitetsbibliotek.

Publiceras öppet

En doktorsavhandling är den textmässiga slutprodukten av en forskarutbildning, som i Sverige motsvarar fyra års heltidsstudier. Det varierar mellan olika discipliner hur en doktorsavhandling är uppbyggd, men inom medicinområdet samlar doktoranden vanligen ihop mellan tre och fem vetenskapliga artiklar och presenterar tillsammans med en sammanfattande text om sitt forskningsområde, en så kallad kappa. Språket i doktorsavhandlingar från Karolinska Institutet är engelska.

Kappan till alla doktorsavhandlingar publiceras öppet i ett digitalt arkiv senast tre veckor innan det är dags för disputationen, alltså det tillfälle när doktoranden presenterar och försvarar sina forskningsresultat inför en examinationskommitté med etablerade forskare i fältet. Dessutom finns länkar till många av de vetenskapliga artiklar som ingår i respektive doktorsavhandling (se även faktarutan nedan).

En rad med böcker som hänger uppspikade i snören på en planka på väggen. Under böckerna ligger en hammare.
"Spikade" doktorsavhandlingar i Biomedicum, Solna, våren 2021. Foto: Katarina Sternudd

Spikas upp

Det här momentet att offentliggöra en doktorsavhandling innan disputationen kallas för att spika. Det firas ofta bokstavligen genom att doktoranden spikar upp en pappersutgåva av avhandling på en offentlig plats på något av våra campusområden.

Även disputationen är öppen för alla som är intresserade. Tid och plats annonseras samtidigt som avhandlingen publiceras online, både direkt i bibliotekets databas och i KI-kalendern. Det går alltså bra för journalister att både läsa och ställa frågor om forskningen.

Efter att doktoranden har klarat av disputationen erhåller hen en doktorsexamen, som är den högsta möjliga utbildningsexamen i Sverige. Karolinska Institutet har cirka 2000 aktiva doktorander eller forskarstuderande, varav många fortsätter vidare till en karriär som forskare inom akademin eller det privata näringslivet.

Tips

  • Alla doktorander rekommenderas att inkludera en populärvetenskaplig sammanfattning på svenska eller engelska i sin avhandling.
  • En mejladress till doktoranden hittar du på ki.se, ibland även ett telefonnummer. Om du har svårt att få tag på doktoranden, kan du försöka via huvudhandledaren. Du hittar namnet på försättssidan i avhandlingsdatabasen. Sök sedan på ki.se eller kontakta KI:s presstjänst.
  • Det händer att en eller ett par av artiklarna i en ny doktorsavhandling fortfarande väntar på publicering i en vetenskaplig tidskrift. Dessa artiklar återfinns enbart i den tryckta pappersversionen av avhandlingen. Här är det viktigt att komma ihåg att de artiklar som i artikelförteckningen har märkts ”manuscript” eller ”submitted” ännu inte har genomgått så kallad peer-review (sakkunniggranskning).
  • En majoritet av de redan publicerade vetenskapliga artiklar som ingår i KI:s doktorsavhandlingar finns öppet tillgängliga på tidskrifternas webbplatser, så kallad open access. I enstaka fall kan det vara så att publicerade artiklar är låsta för icke-prenumeranter. Kontakta KI:s presstjänst om detta skulle vara fallet så hjälper vi dig.

Kontakt

Presstjänsten nås på 08-524 86077 eller pressinfo@ki.se.

Våra öppettider är 09.00-17.00 på vardagar. Långhelger stängt.