Deltagare till studie sökes Personer med Parkinsons sjukdom sökes till en studie om hemträning

Parkinsons är en neurologisk sjukdom som cirka 20 000 personer i Sverige lever med. Forskning har visat att motion och fysisk aktivitet kan ha positiva effekter för personer med Parkinsons. Vid Karolinska Institutet genomförs nu en studie med syfte att testa olika sätt att träna i hemmet. Med denna studie hoppas forskarna att kunna stödja och motivera personer med Parkinsons att förbli fysiskt aktiva i sin hemmiljö.

dekorativ bild
Getty Images Foto: Anchiy

Hur går studien till?

Deltagare kommer vid två eller tre tillfällen till primärvårdsmottagningen på Stockholms sjukhem på Kungsholmen. Du som väljer att delta i studien får först läsa igenom information om studien och skriva under att du går med på att den information du lämnar får användas i forskningssyfte. Vid besöket träffar du en fysioterapeut som undersöker din gång, fysiska aktivitet och kognitiva förmåga med kliniska tester och frågeformulär. Undersökningarna tar ca 2 timmar och kommer att ske vid två tillfällen. Efter mätningarna kommer du att slumpas till en av två grupper som både innebär en träningsperiod i hemmet där du tränar med olika typer av stöd. Under 10 veckors tid utför du träning enligt ett program som syftar till att förbättra aspekter av din fysiska funktion

Vem kan delta

Studien vänder sig till dig som 

  • har fått diagnosen Parkinsons sjukdom 
  • inte är så fysiskt aktiv som du önskar och vill få stöd att komma igång 
  • är 50 år eller äldre 
  • kan gå inomhus utan gånghjälpmedel och kan gå kontinuerligt i minst 6 minuter 

Anmälan

Kontakt till forskare

Om du har frågor om studien, skicka ett mail till Breiffni Leavy, PhD, på Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, genom e-post: breiffni.leavy@ki.se, så hör vi av oss till dig.

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.