Deltagare till studie sökes Oroar du dig väldigt mycket över din hälsa? Delta i en studie

Vill du på egen hand jobba med ett digitalt verktyg för att hitta sätt att hantera den här oron? Forskare vid Karolinska Institutet undersöker just nu om ett digitalt egenvårdsprogram kan hjälpa personer som besväras av stark hälsoångest. Du som känner igen dig i detta är välkommen att anmäla ditt intresse till studien.

dekorativ bild
Getty images Foto: Aleksei Morozov

Kort om studien

Forskningsprojektet syftar till att utvärdera ett nytt digitalt egenvårdsprogram för personer som besväras av hälsoångest. Programmet är baserat på en tidigare prövad KBT-baserad behandling för hälsoångest, som visat goda effekter på både symptom och livskvalitet.

Hur går studien till?

Om du samtycker till att delta i denna studie kommer du att få fylla i ett antal bedömningsformulär. Om det preliminärt bedöms att du kan vara med i studien kommer du bli kontaktad av studiens koordinator för en telefonintervju. Om det i samband med intervjun bedöms att du är lämplig för studien får du tillgång till ett digitalt egenvårdsprogram som du loggar in på med säker inloggning. Syftet är att du ska vara med och utveckla innehållet i egenvårdsprogrammet.

Du kommer att arbeta med programmet helt på egen hand. Att genomgå programmet kräver en arbetsinsats och ett eget ansvarstagande. Du bör räkna med att avsätta tid varje dag för olika typer av övningar. Testperioden pågår under 8 veckor. Om du tror att du kommer att ha svårigheter att avsätta tillräckligt med tid under dessa 8 veckor så kan du inte delta i studien.

Vem kan delta?

Personer över 18 år från hela Sverige som upplever hälsoångest är välkomna att anmäla sig till denna studie.

Anmälan

Kontakt till forskare

Om du har frågor om studien eller om ditt deltagande, kontakta de ansvariga forskarna:

Projektledare: Susanna Österman, leg psykolog och doktorand

susanna.osterman@ki.se, 0708842418

Ansvarig forskare: Martin Kraepelien, leg psykolog och med dr.

martin.kraepelien@ki.se

 

Profile image

Martin Kraepelien

Anknuten till Forskning

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.