Publicerad: 2024-05-21 08:43 | Uppdaterad: 2024-05-21 08:43

Ny avhandling visar att Lynchs syndrom bör ses som ett vanligt tillstånd

Sophie Walton Bernstedt från avdelningen för gastroenterologi och reumatologi, vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH), försvarar sin avhandling "Risk factors for colorectal cancer and the impact on life in Lynch syndrome", den 24 maj, 2024. Huvudhandledare är Ann-Sofie Backman (MedH).

Porträttbild av Sophie Walton Bernstedt
Sophie Walton Bernstedt.

Vad handlar din avhandling om?

Vi har undersökt olika riskfaktorer kopplade till utvecklingen av kolorektal cancer vid Lynchs syndrom samt hur det är för dessa patienter att leva med en kraftigt förhöjd cancerrisk. 

Vilka är de viktigaste resultaten?

Sammanfattningsvis visar avhandlingen att det sannolikt finns ett stort antal individer som ännu inte identifierats med Lynchs syndrom. Att i tid upptäcka dessa skapar förutsättningar för att framgångsrikt kunna förebygga och upptäcka tidig cancer i form av kontrollprogram. 

Genom utvecklande av rutiner inom verksamheten för uppföljning kan man skapa gynnsamma förutsättningar för tidig upptäckt. Åtgärderna innefattar tarmrengöring, men handlar också om undersökningens kvalitet och anpassning efter genetisk risk. Åtgärderna berör också hur man bättre kan tillmötesgå det psykosociala behovet hos individen.

Hur kan kunskapen bidra till att förbättra människors hälsa?

Resultaten som presenteras i avhandlingen visar att Lynchs syndrom inte längre bör anses vara ett ovanligt tillstånd utan bör ses som ett vanligt tillstånd. Genom att öka kunskapen om ärftlighet för cancer i samhället hoppas vi kunna öka effektiviteten av cancerförebyggande åtgärder.

Vilka mål har du för framtiden?

Mina mål för framtiden är att bli färdig specialistläkare och en bra kliniker för mina patienter, samt att fortsätta arbetet med att optimera cancerförebyggande åtgärder.

Disputation

Fredag, 24 maj, kl. 09:00, Föreläsningssal B64, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge / Online

Avhandling

Risk factors for colorectal cancer and the impact on life in lynch syndrome