Disputationer Disputation: Sophie Walton Bernstedt

2024-05-24 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Föreläsningssal B64

Välkommen till Sophie Walton Bernstedts disputation med titeln "Risk factors for colorectal cancer and the impact on life in Lynch syndrome".

Doktorand

Sophie Walton Bernstedt, Avdelningen för gastroenterologi och reumatologi, Institutionen för medicin, Huddinge (MedH), Karolinska Institutet.

Avhandlingens titel

"Risk factors for colorectal cancer and the impact on life in Lynch syndrome".

Huvudhandledare

Ann-Sofie Backman, Avdelningen för gastroenterologi och reumatologi, Institutionen för medicin, Huddinge (MedH), Karolinska Institutet.

Bihandledare

Kaisa Fritzell, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.

Kristina Lagerstedt-Robinson, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet.

Opponent

Hanna de la Croix, Avd för kirurgi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Göteborgs Universitet.

Betygsnämnd

Kalle Landerholm, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings Universitet.

Panagiotis Baliakas, Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Science for Life Laboratory, Uppsala Universitet.

Jeanette Winterling, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.

Delta online

Du är välkommen att ansluta till Zoom-mötet

Kontakt