Publicerad: 2024-05-20 08:16 | Uppdaterad: 2024-05-20 08:17

Ny avhandling utforskar cancerbehandling som kan förhindra återfall

Madeleine Lehander från avdelningen för hematologi/HERM, vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH), försvarar sin avhandling "Exploring T Cell Mediated Immunotherapy against Therapy Resistant Leukemic Stem Cells", den 24 maj, 2024. Huvudhandledare är Petter Woll (MedH).

Porträtt av Madeleine Lehander
Madeleine Lehander.

Vad handlar din avhandling om?

Återfall av cancer efter initial lyckad behandling är en av de största utmaningarna med dagens cancerbehandling. I min avhandling har fokus varit på att utforska immunförsvarets anti-cancereffekt i patienter med blodcancer (leukemi). Först har vi undersökt vilka cancerceller som undgår donatorns immunattack mot cancercellerna efter en stamcellstransplantation och sedan har vi undersökt om immunoterapi med cancer-specifika T celler kan vara en ny effektiv behandlingsmetod med speciellt fokus mot de cancerceller som överlever en stamcellstransplantation och orsakar återfall.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Vi visar att det är sällsynta leukemiska stamceller som undgår immunattacken under en stamcellstransplantation och på så vis orsakar återfall av cancer. Vi utforskade därför en ny typ av immunoterapi, där vi byter ut den receptor som sitter på ytan av alla T celler som vanligtvis skyddar oss mot virus och bakterier, mot en receptor som specifikt känner igen och dödar cancerceller. Vi har utforskat två olika typer av receptorer, en som känner igen vanliga proteiner som är överuttryckta i cancerceller och en som känner igen proteiner som har en specifik genetisk förändring, en så kallad mutation som bara finns i cancercellerna. Båda dessa behandlingsmetoder ser ut att helt utplåna leukemi från patienter i ett flertal olika musmodeller som vi studerat, samtidigt som friska celler skonas. Med dessa lovande resultat utforskar vi nu om vi kan hitta en T cellsreceptor som specifikt känner igen de sällsynta leukemiska stamcellerna, som vi sedan tidigare vet är svåra att döda med dagens behandlingar.

Hur kan kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Som jag nämnde tidigare, trots att cancerbehandling har förbättrats de senaste åren är det fortfarande många patienter som får återfall. Det behövs därför nya behandlingsmetoder och T cells-baserad immunoterapi ser lovande ut där målet i framtiden är att kunna behandla stora patientgrupper med T celler som känner igen just deras cancer, som ett steg i riktningen mot precisionsmedicin. Tack vare upptäckten av de behandlingsresistenta leukemiska stamcellerna kan man nu i detalj studera varför dessa celler är så svåra att döda, och på så sätt kunna hitta nya måltavlor för förbättrad behandling. Därför fokuserar vi främst vår forskning kring de leukemiska stamcellerna och hoppas kunna hitta riktad behandling som kan användas för att förhindra, eller tidigt behandla, ett återfall. 

Vilka mål har du för framtiden?

Jag vill fortsätta utforska immunoterapi mot cancer, vilket jag kommer att få möjlighet till genom en post doc. Globalt sett är vi bara i startgroparna i att utforska den enorma potentialen denna typ av immunoterapi har som cancerbehandling och jag är väldigt exalterad över att se vart alla världsledande forskare kan ta detta fält framöver.

Disputation

Fredag, 24 maj, kl. 09:00, Erna Möllersalen, Neo, Campus Flemingsberg / Online

Avhandling

Exploring T cell mediated immunotherapy against therapy resistant leukemic stem cells