Disputationer Disputation: Madeleine Lehander

2024-05-24 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Erna Möllersalen, Neo, Blickagången 16

Välkommen till Madeleine Lehanders disputation med titeln "Exploring T Cell Mediated Immunotherapy against Therapy Resistant Leukemic Stem Cells".

Doktorand

Madeleine Lehander, avdelningen för hematologi/HERM, institutionen för medicin, Huddinge (MedH), Karolinska Institutet.

Avhandlingens titel

"Exploring T Cell Mediated Immunotherapy against Therapy Resistant Leukemic Stem Cells".

Huvudhandledare

Petter Woll, avdelningen för hematologi/HERM, institutionen för medicin, Huddinge (MedH), Karolinska Institutet.

Bihandledare

Professor Sten Eirik Jacobsen
Avdelningen för hematologi/HERM, institutionen för medicin, Huddinge (MedH), Karolinska Institutet.
Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet.
University of Oxford, MRC Weatherall Institute of Molecular Medicine, Radcliff Department of Medicine, Oxford, UK.

Opponent

Professor Ana Cumano, Lymphocyte and Immunity Unit, Department of Immunology, Institute Pasteur.

Betygsnämnd

Docent Karine Chemin, Center for Molecular Medicine (CMM), institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet.

Docent Tim Willinger, centrum för infektionsmedicin, institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska Institutet.

Professor Stefan Karlsson, avdelningen för molekylärmedicin och genterapi, institutionen för laboratoriemedicin, Lunds Universitet. 

Delta online

Länk till Zoom-möte. 

Kontakt

Madeleine Lehander Doktorand