Publicerad: 2018-10-19 16:32 | Uppdaterad: 2019-05-13 18:12

MMC får 14,4 miljoner i programbidrag från FORTE för projektet Patienten i förarsätet

Projektet Patienten i förarsätet! Implementering av patientdrivna innovationer för samvård har beviljats 14,4 miljoner kronor (mkr) för tre år med möjlighet till ytterligare 14,4 mkr i tre år till.

Syftet med projektet är att studera hur nya samvårdsmodeller bäst kan implementeras i rutinsjukvård och patienternas dagliga liv med stöd av ehälsoverktyg.

– Det unika med projektet är att innovationen och designen kommer från patienterna, förklarar Henna Hasson, forskare och chef på Medical Management Centre (MMC) vid institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME).

Med samvård avses aktiviteter som sker i samarbete mellan patienter, närstående och vårdpersonal, utifrån patientens behov och mål, för att uppnå bästa möjliga hälsa och välbefinnande. Forskningen utförs därför i nära samarbete med patienter, närstående och vårdgivare för att säkerställa att patienternas behov möts.

– För MMC har det här anslaget stor betydelse då det är ett kvitto på att vårt tankesätt att ha med patienterna, inte bara som mottagare men som medskapare, är rätt väg att gå, fortsätter hon.

Programmet genomförs i två faser och studerar:

  1. implementering av samvårdsinnovationer och utvecklande av utfallsmått som motsvarar patienternas värderingar
  2. effekter av samvårdsinnovationerna på klinisk praktik, vårdorganisation och patientnytta, samt innovationernas spridning

Praktiskt stödmaterial tas även fram för att underlätta samvård mellan aktörerna.

– Det är ju resultatet av ett långvarigt samarbete, främst inom vårt nuvarande forskningsprogram Co-Care, där vi byggt relationer och skapat ömsesidig tillit mellan patienter och närstående, vårdpersonal och forskare. Det betyder att vi kan fortsätta att stärka våra relationer och skapa forskning med patienten i förarsätet, tillägger Carolina Wannheden, postdoc på MMC.

Läs mer om projektet - Projektbeskrivning

Kontakt

Profile image

Henna Hasson

Adjungerad Professor
Profile image

Carolina Wannheden

Senior Forskningsspecialist