Medicinvetarna #57: Hjälpt av spindeltråd?

Spindeltråd är ett av de lättaste och hållbaraste materialen som finns. Forskaren Anna Rising vid Karolinska Institutet och Sveriges lantbruksuniversitet försöker framställa syntetiska spindeltrådsfibrer som hon hoppas kan användas vid bland annat reparation av skadade nerver. Avsnittet publicerades 16 december 2020.

Anna Rising och en brospindel
Anna Rising och en brospindel. Foto: Andreas Andersson

Inom folkmedicinen har det länge varit en sanning att spindeltråd kan användas för att underlätta läkning av sår, men den forskning som nu bedrivs tar det hela betydligt längre. Anna Rising är veterinär i grunden, och idag forskningsgruppledare vid institutionen för biovetenskaper och näringslära vid Karolinska Institutet. Hon är också professor i veterinärmedicinsk biokemi vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.

Hon har länge fascinerats av spindlar och spindeltråd. I sin forskning framställer hon spindeltrådsproteiner med hjälp av bakterier. Materialet kan förhoppningsvis användas för att reparera nerver och kanske skadade organ, och utanför medicinens värld finns tankar om att skapa nya material, till exempelvis skottsäkra västar. Vi får lära oss mer om spindeltråd - visste du till exempel att det finns sju olika sorter? I avsnittet nämns Sagan om ringen, liksom Spindelmannen, såklart.

Dessutom: Forskaren Anna Sundholm berättar i inslaget Lyssnarfrågan om diagnosen hydrocefalus, vattenskalle. Vad är det, hur ställs diagnosen och hur kan tillståndet behandlas?

  • Lyssna på avsnittet på Spotify.
  • Hitta Medicinvetarna i iTunes