Deltagare till studie sökes Mår ditt barn psykiskt dåligt? Tonåringar mellan 12–17 år erbjuds hjälp i ny studie

Många ungdomar lider av psykisk ohälsa och har svårt att få behandling. Forskare vid Karolinska Institutet vill i ny studie hjälpa unga att må bättre. Tonåringar mellan 12 och 17 år som besväras av psykiskt ohälsa kan delta i studien.

dekorativ bild
Foto: Getty Images

Kort om studien

Denna studie riktar sig till ungdomar mellan 12-17 år som har psykisk ohälsa och deras föräldrar. Forskare vill jämföra två olika sätt att behandla och minska psykisk ohälsa. Studien görs i samarbete mellan Karolinska Institutet, Region Stockholm, Region Skåne, Region Östergötland och Västra Götalandsregionen. 

Hur går studien till

Efter ett digitalt bedömningssamtal erbjuds en sex veckors lång digital behandlingsstudie. Förälder genomför parallellt en digital föräldrakurs. 

Deltagarna lottas till en av två behandlingar, där ungdomar och föräldrar har veckovis kontakt med behandlare online och deltar i digitala vårdmöten. Under behandlingsveckorna får deltagare och förälder läsa texter, göra uppgifter och hemuppgifter.

Vem kan anmäla sig till studien?

Forskare söker ungdomar mellan 12 och 17 år som:

  • önskar få vård/hjälp för psykisk ohälsa
  • kan läsa och skriva på svenska
  • har tillgång till dator med internetanslutning
  • har minst en förälder som vill delta i föräldrakursen

Deltagandet är kostnadsfritt.

Anmälan till studien

Klicka på länken nedan för att anmäla dig till studien. Välkommen med din anmälan!

Kontakt till forskare

Om du har frågor om studien eller om ditt deltagande, kontakta oss på e-post: poetstudien-cns@ki.se

Vill du läsa mer om studien?

Besök studiens webbsida https://poetstudien.com/ för mer information. 

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på: dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.