Deltagare till studie sökes Lider du av posttraumatiskt stressyndrom? Delta i en behandlingsstudie

flicka vid dator
Foto: Pixabay

Tidigare forskning visar att kognitiv beteendeterapi, KBT, lindrar symtom vid posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. I en ny studie jämför forskare två olika digitala KBT-behandlingar för att utveckla en bättre behandlingsmetod.

Karolinska Institutet arbetar tillsammans med Region Stockholm i en ny forskningsstudie. De vill undersöka effekterna av traumafokuserad KBT när den ges i ett digitalt format. Förhoppningen är att studien på sikt ska bidra till en ny behandlingsmetod för patienter med PTSD ­­– som är effektiv, lättillgänglig och accepteras väl av patienter.

Hur går studien till?

  • KBT-behandlingen är internetbaserad
  • Du genomför textbaserade moduler på egen hand med stöd av behandlare som du har skriftlig kontakt med
  • Det är gratis att delta

Vem kan delta?

  • Du behöver vara minst 18 år och lida av PTSD
  • Du kan bo i hela Sverige
  • Studien kräver att du förstår och kan genomföra behandlingen på svenska

Anmälan

Kontaktuppgifter

Maria Bragesjö

Ansvarig för studien. Med dr, specialistpsykolog

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.