Publicerad: 2017-10-10 11:05 | Uppdaterad: 2024-04-08 11:08

Letar biomarkörer som kan avslöja njursjukdom i tidigt stadium

Johan Ärnlöv studerar njursjukdom och dess koppling till hjärtkärlsjukdom. Han deltar bland annat i internationella konsortier som kartlägger njursjukdom globalt.
Ärnlöv forskar också om nya biomarkörer för tidig njursjukdom och ökad risk för hjärtkärlsjukdom.

Johan Ärnlöv. Foto: Creo Media Group

Johan Ärnlöv forskar om samspelet mellan njurar och hjärtkärlsystem. Att allvarlig njursjukdom innebär kraftigt ökad risk för hjärtkärlsjukdom är känt sedan länge, men det är relativt ny kunskap att även mycket lindriga tecken på njurskada innebär markant ökad risk.

– Idag vet vi att 5–10 procent av befolkningen har en lätt nedsättning av njurfunktionen, och därmed högre risk för kardiovaskulär sjukdom, säger Johan Ärnlöv. Den andelen kommer förmodligen att bli ännu större i framtiden, på grund av att vi lever allt längre och att fetma och typ 2-diabetes blir vanligare.

Han deltar i flera stora internationella forskningssamarbeten, till exempel Chronic Kidney Disease Prognosis Consortium och Global Burden of Disease, som kartlägger förekomsten av njursjukdom och dess koppling till hjärtkärlsjukdom globalt.

Ett annat forskningsspår för Johan Ärnlöv är att använda nya tekniker inom proteomics och metabolomics för att identifiera nya biomarkörer som i mycket tidigt stadium kan avslöja njursjukdom och ökad risk för hjärtkärlsjukdom. Det rör sig dels om enskilda markörer, dels om grupper av ämnen.

– Vi har hittat några lovande markörer, även om steget till att introducera dem i klinik är långt, säger han. Ett bra exempel är endostatin, där förhöjda nivåer i blodet är starkt kopplade till skador på njurar, blodkärl och hjärta, och en mycket stark riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom och död. I en annan, ny studie identifierar vi tjugo proteiner som är oberoende markörer för att njurfunktionen kommer att försämras.

Om Johan Ärnlöv

Professor i allmänmedicin vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Johan Ärnlöv är född i Ludvika 1970. Han är läkarutbildad vid Uppsala universitet, med examen 1998, och disputerade vid samma universitet 2002. Han gjorde postdok vid Boston University School of Medicine, USA, 2004, och har sedan fortsatt att forska vid Uppsala universitet på tjänster finansierade av Hjärtlungfonden och Vetenskapsrådet. 2009 blev han docent.

Johan Ärnlöv är även engagerad vid Högskolan Dalarna där han sedan 2015 är professor.
Som kliniker är Ärnlöv verksam i Landstinget Dalarna, idag som ST-läkare på Norslunds Vårdcentral. Johan Ärnlöv utsågs den 1 mars 2017 till professor i allmänmedicin vid Karolinska Institutet.

Text: Anders Nilsson, först publicerad på engelska i  skriften ”From Cell to Society 2017".

Se en video